Check-up Haqqında

Bona Dea Beynəlxalq Hospital sağlamlıq mərkəzində müayinə proqramları (tibbi check-up). Bədənin əsas sistemlərinin diaqnostikası: ağciyərlər, ürək, qaraciyər, kişi və qadın sağlamlığı. Tibbi check-up erkən mərhələlərində diaqnoz edilə bilən və effektiv müalicə edilə bilən geniş yayılmış xəstəliklərin erkən aşkarlanması məqsədi daşıyır. Bunlara ürək-damar xəstəlikləri, böyrək xəstəlikləri və şəkərli diabet daxildir. Araşdırma nəticələrinə görə, bədənin öz ehtiyatlarını bərpa etmək üçün fərdi tövsiyələr hazırlanmışdır.

Beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinə əsasən müntəzəm profilaktik sağlamlıq diaqnostikası tövsiyə olunur:

  • Müəyyəndirilməmiş şikayətləri olan xəstələr
  • 35 yaşdan yuxarı insanlar
  • Xroniki xəstəlikləri olan (məsələn, hipertenziya və ya şəkərli diabet kimi) yaxın qohumları olan insanlar üçün
  • Hamilə qadınlar
  • Ən azı 3 il müntəzəm siqaret çəkən insanlar
  • Çətin ekoloji şəraiti olan şəhərlərin sakinləri.

Diaqnozun bütün dövrü ərzində xəstə və ya onun yaxını Bona Dea mərkəzinin əməkdaşı tərəfindən müşayiət olunacaqdır. Bütün görüşlər, xəstənin diaqnoz qoyulan yerə çatdırılması, nəticələrin alınmasına nəzarət, müşayiət edən şəxsin xarici mütəxəssislərlə məsləhətləşmələrdə tərcüməçi kimi köməkliyi, informasiya dəstəyi və s. Bona Dea personalı tərəfindən təşkil olunur və nəzarətdə saxlanılır. Bütün nəticələr və yoxlamalara əsaslanan ümumi yekun və tövsiyələr Bona Dea tibbi mərkəzinin terapevt-diaqnostika həkimi tərəfindən hazırlanır.

Bəzi müayinələr bir gündə ambulator əsasda həyata keçirilir (Ümumi, Kardioloji, Nefroloji, Terapevtik, Endokrinoloji, Ginekoloji, Pediatrik). Daha ətraflı iki günlük check-up proqramlar da (Kişilər üçün ümumi, Qadınlar üçün ümumi) təklif edirik.

KARDİO CHECK-UP

KARDİOLOQUN MÜAYİNƏSİ
TRANSTORAKAL EXOKARDİOQRAFİYA (TTE)
STRESS EXOKARDİOQRAFİYA
ƏN AZİ 12 APARMALİ ELEKTROKARDİOQRAM: EKQ + İZAHİ VƏ RAPORT
HDL – XOLESTEROL
LDL – XOLESTEROL
TOTAL XOLESTEROL (XOLESTEROL TOTAL)
TRİGLİSERİT
HEMOQRAM (ƏN AZ 18 PARAMETR)
QLÜKOZA (ACLİQ) QAN
KALİUM (QAN)
PROTROMBİN ZAMANİ+İNR(PTZ) (FAKTORİİ)
C REAKTİV PROTEİN, KƏMİYYƏTCƏ (CRP)
KREATİNİN (QAN)
TSH (TİROİD STİMULAN HORMON)
PROTEİN (TOTAL) QAN
NAHAR YEMƏYİ
KARDİOLOQUN MÜAYİNƏSİ
TRANSTORAKAL EXOKARDİOQRAFİYA (TTE)
ƏN AZİ 12 APARMALİ ELEKTROKARDİOQRAM: EKQ + İZAHİ VƏ RAPORT
LDL – XOLESTEROL
TOTAL XOLESTEROL (XOLESTEROL TOTAL)
HEMOQRAM (ƏN AZ 18 PARAMETR)
QLÜKOZA (ACLİQ) QAN
KALİUM (QAN)
PROTROMBİN ZAMANİ+İNR(PTZ) (FAKTORİİ)
C REAKTİV PROTEİN, KƏMİYYƏTCƏ (CRP)
KREATİNİN (QAN)

ENDOKRİNOLOJİ CHECK-UP GOLD

XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (300)
TİROİD USM
TSH (TİROİD STİMULAN HORMON)
TT 3 (TRİİYODOTİRONİN)
TT 4 (TİROKSİN)
HEMOGLOBİN  A1C (GLUKOHEMOGLUBİN)
TOTAL XOLESTEROL (XOLESTEROL TOTAL)
TRİGLİSERİT
HEMOQRAM (ƏN AZ 18 PARAMETR)
QLÜKOZA (ACLİQ) QAN
SİDİYİN ÜMUMİ TƏHLİLİ (19 PARAMETR)

GİNEKOLOJİ CHECK-UP

Ginekoloqun müayinəsi (USM Daxil)
Pap smear alınması
Vaginal ifrazatın mikroskopiyası
Vaginal kültür idenfikasiya və antibioqram
Məmə USM (bilateral) 
Hemoqram (ən az 18 parametr)
Ginekoloqun müayinəsi (USM Daxil)
Pap smear alınması
Vaginal ifrazatın mikroskopiyası
Vaginal kültür idenfikasiya və antibioqram
Məmə USM (bilateral) 
Mammoqrafiya (Bilateral)
Hemoqram (ən az 18 parametr)

Subscribe to Newsletter

WhatsApp chat