Uşaqlar üçün Check-up

Bütün uşaqların müntəzəm uşaq müayinələrindən keçməsi lazımdır. Yaxşı tibbi baxım böyümə və inkişaf üçün yaxşı bir zəmin yaratmağa kömək edir. Yaşından asılı olmayaraq, əsaslı uşaq müayinələri bütün körpələr, uşaqlar və yeniyetmələr üçün vacibdir. Şübhə etmədən möhkəm sağlamlığın olduğunu zənn etməyin. Bəzən sağlam görünən bir uşağın gizli bir tibbi problemi olur. Problemlərin erkən aşkarlana bilməsi üçün uşaqlara yaxşı baxım vacibdir.

PEDİATRİN MÜAYİNƏSİ
UŞAQLARDA GÖZ MÜAYİNƏSİ
OTORİNOLARİNQOLOQUN MÜAYİNƏSİ
TAM ABDOMEN USM
HEMOQRAM (ƏN AZ 18 PARAMETR)
SİDİYİN ÜMUMİ TƏHLİLİ (19 PARAMETR)
NƏCİS ANALİZİ (ÜMUMİ)
ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT)(SGPT)
ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST) (SGOT)
C REAKTİV PROTEİN, KƏMİYYƏTCƏ (CRP)
KREATİNİN (QAN)
Pediatr müayinəsi
Hemoqram (ən az 18 parametr)
Sidiyin ümumi təhlili (19 parametr)
Nəcis analizi (ümumi)

 

4 – 21 yaş arası uşaqlar və yeniyetmələr hər il yaxşı bir uşaq müayinəsinə ehtiyac duyur.