Kişilər üçün Check-up:

Kişilər üçün CHECK UP:

Yaşına görə Kişilərə Tövsiyə Olunan Tibbi Check Up proqramları

20-50 yaş

  • Hər 3 ildən bir və ya həkiminiz tərəfindən tövsiyə edildiyi kimi müntəzəm tam fiziki müayinədən keçmək.
  • Hər 2 ildə bir dəfə gözlər üçün check up – Hal-hazırda görmə probleminiz varsa, hər il
  • Hər 2 ildən bir təzyiqin yoxlanması və ya yüksək təzyiq problemləri riskiniz varsa ildə bir dəfə.
  • Xolesterolu yoxlatmaq və hər 3 ildən və ya tibbi xidmət təminatçınızın tövsiyəsi ilə testi təkrarlamaq.

40 yaşına çatdıqdan sonra ildə bir dəfə çənbər bağırsaq və düz bağırsaq müayinəsindən keçmək, (çənbər bağırsaq xəstəlikləri riski olanlar hər il gizli qan analizi verməli və ya hər 3-5 ildən bir siqmoidoskopiyaya getməlidirlər. Prostat xərçəngi riski varsa 45 yaşından sonra hər il müayinə etidrmək).

50 yaş və yuxarı yaşda olan kişilər üçün Tibbi Check Up-lar

  • 65 yaşınadək hər 1-2 ildən bir müntəzəm fiziki müayinədən keçmək. Şəkərli diabet və ya hipertenziyanız varsa və ya hər ikisinə görə riski daşıyırsınızsa, ən azı hər il müntəzəm göz müayinəsi elətdirmək.
  • Normal olduğu halda hər 3-5 ildən bir xolesterol üçün qan analizi vermək və ya həkiminiz tərəfindən tövsiyə edildiyi kimi.
  • Çənbər bağırsaq üçün check-up hər 3-5 ildən bir aparılmalı və ildə bir dəfə prostat spesifik antigen yoxlanılmalıdır.
XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (100)(Tera+C1+C2:C16
KARDİOLOQUN MÜAYİNƏSİ
XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (200)(Nevropatoloq)
OTORİNOLARİNQOLOQUN MÜAYİNƏSİ
OFTOLMOLOQUN MÜAYİNƏSİ
UROLOQUN MÜAYİNƏSİ
XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (300)(Qastroenteroloq)
TRANSTORAKAL EXOKARDİOQRAFİYA (TTE)
ƏN AZİ 12 APARMALİ ELEKTROKARDİOQRAM: EKQ + İZAHİ VƏ RAPORT
YUXU ARTERİYALARİ VƏ BİLATERAL VERTEBRAL ARTERİYANİN RƏNGLİ DOPPLER MÜAYİNƏSİ
TAM ABDOMEN USM
TİROİD USM
ARXA ÖN DÖŞ QƏFƏSİ RENTGENOQRAFİYASİ (İKİ PROYEKSİYA)
EZOFAQOQASTRODUODENOSKOPİYA
KOLONOSKOPİYA
SPİROMETRİYA
KÖMƏKÇİ ANESTEZİYA XİDMƏTİ
HDL – XOLESTEROL
LDL – XOLESTEROL
TOTAL XOLESTEROL (XOLESTEROL TOTAL)
TRİGLİSERİT
HEMOQRAM (ƏN AZ 18 PARAMETR)
QLÜKOZA (ACLİQ) QAN
HEMOGLOBİN  A1C (GLUKOHEMOGLUBİN)
HBS AG
ANTİ HİV (HİV 1-HİV 2 ANTİKORU)
ANTİ HBC TOTAL (İGG+İGM)
ANTİ HCV
SİFLİS-TPHA
ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST) (SGOT)
ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT)(SGPT)
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
ALP (ALKALEN FOSTAFAZ)
BİLURUBİN, TOTAL (SİDİK VƏ YA QAN)
BİLURUBİN (DÜZ)
LİPAZA
TSH (TİROİD STİMULAN HORMON)
TT 3 (TRİİYODOTİRONİN)
TT 4 (TİROKSİN)
PSA (TOTAL) (PROSTAT SPESİFİK ANTİGEN)
OH VİTAMİN D
KALSİUM (QAN)
NATRİUM (SERUM)
KALİUM (QAN)
PROTROMBİN ZAMANİ+İNR(PTZ) (FAKTORİİ)
URİK ASİT (QAN)
D-DİMER, PLASMA (SİTRAT)
C REAKTİV PROTEİN, KƏMİYYƏTCƏ (CRP)
KREATİNİN (QAN)
PROTEİN (TOTAL) QAN
DƏMİR
SİDİYİN ÜMUMİ TƏHLİLİ (39 PARAMETR)
SİDİK CÖVHƏRİ (QAN) (URE NİTROGENİ)
KREATİNİN (SİDİK)
NƏCİS ANALİZİ (ÜMUMİ)
XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (100)(Terapevt)
KARDİOLOQUN MÜAYİNƏSİ
OFTOLMOLOQUN MÜAYİNƏSİ
UROLOQUN MÜAYİNƏSİ
TRANSTORAKAL EXOKARDİOQRAFİYA (TTE)
ƏN AZİ 12 APARMALİ ELEKTROKARDİOQRAM: EKQ + İZAHİ VƏ RAPORT
ARXA ÖN DÖŞ QƏFƏSİ RENTGENOQRAFİYASİ (İKİ PROYEKSİYA)
TAM ABDOMEN USM
SPİROMETRİYA
HDL – XOLESTEROL
LDL – XOLESTEROL
TOTAL XOLESTEROL (XOLESTEROL TOTAL)
TRİGLİSERİT
HEMOQRAM (ƏN AZ 18 PARAMETR)
QLÜKOZA (ACLİQ) QAN
HBS AG
ANTİ HİV (HİV 1-HİV 2 ANTİKORU)
ANTİ HCV
SİFLİS-TPHA
ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST) (SGOT)
ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT)(SGPT)
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
TSH (TİROİD STİMULAN HORMON)
SİDİYİN ÜMUMİ TƏHLİLİ (39 PARAMETR)
PSA (TOTAL) (PROSTAT SPESİFİK ANTİGEN)
KREATİNİN (QAN)
URİK ASİT (QAN)
NƏCİS ANALİZİ (ÜMUMİ)
C REAKTİV PROTEİN, KƏMİYYƏTCƏ (CRP)
KALSİUM (QAN)
OH VİTAMİN D
BİLURUBİN, TOTAL (SİDİK VƏ YA QAN)
PROTROMBİN ZAMANİ+İNR(PTZ) (FAKTORİİ)
PROTEİN (TOTAL) QAN
NATRİUM (SERUM)
KALİUM (QAN)