Qadınlar üçün Check-up

Qadınlar üçün CHECK UP:

Yaşına görə Qadınlara Tövsiyə Olunan Tibbi Check Up-Lar

Müntəzəm tibbi müayinələr və testlər problemlərin başlamazdan əvvəl aşkarlanmasına kömək edə bilər. Eyni zamanda müalicə şansınız daha yaxşı olduğu zaman problemlərin erkən tapılmasına da kömək edə bilərlər. Qadın kimi bir sıra xüsusi müayinə və analizlərə ehtiyacınız var. Klinikamızda həm ümumi tibbi müayinələr, həm də xüsusi ginekoloji müayinələr təklif ediləcəkdir. Bona Dea Beynəlxalq hospitalında checkup zamanı:

18-39 yaş arası qadınlar üçün tibbi müayinələr

  1. 21 yaşından başlayaraq, qadınlarda hər 3 ildən çanaq müayinəsi və servikal xərçəngin yoxlanılması üçün Pap smear olmalıdır.
  2. Əgər 30 yaşdan yuxarısınızsa və Pap smearınız və HPV testiniz normaldırsa, hər 5 ildən bir yalnız Pap smearına ehtiyacınız var.
  3. Əgər uşaqlıq və uşaqlıq boynu çıxardılıbsa (tam histerektomiya) və servikal xərçəng diaqnozu qoyulmadığı təqdirdə Pap smear ehtiyacınız olmaya bilər.
  4. Cinsi cəhətdən aktiv olan qadınlar 25 yaşa qədər xlamidiya və qonoreya müayinəsindən keçirilməlidir. 25 yaş və yuxarı yaşda qadınlar yüksək risk altında olduqda müayinə olunmalıdır.
XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (100)(Terapevt)
KARDİOLOQUN MÜAYİNƏSİ
XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (200)(Nevropatoloq)
OTORİNOLARİNQOLOQUN MÜAYİNƏSİ
OFTOLMOLOQUN MÜAYİNƏSİ
GİNEKOLOQUN MÜAYİNƏSİ (USM DAXİL)
QASTROENTEROLOQUN MÜAYİNƏSİ
KÖMƏKÇİ ANESTEZİYA XİDMƏTİ
TRANSTORAKAL EXOKARDİOQRAFİYA (TTE)
ƏN AZİ 12 APARMALİ ELEKTROKARDİOQRAM: EKQ + İZAHİ VƏ RAPORT
EZOFAQOQASTRODUODENOSKOPİYA
KOLONOSKOPİYA
ARXA ÖN DÖŞ QƏFƏSİ RENTGENOQRAFİYASİ (İKİ PROYEKSİYA)
MƏMƏ USM (BİLATERAL)
YUXU ARTERİYALARİ VƏ BİLATERAL VERTEBRAL ARTERİYANİN RƏNGLİ DOPPLER MÜAYİNƏSİ
TAM ABDOMEN USM
TİROİD USM
HDL – XOLESTEROL
LDL – XOLESTEROL
TOTAL XOLESTEROL (XOLESTEROL TOTAL)
TRİGLİSERİT
HEMOQRAM (ƏN AZ 18 PARAMETR)
QLÜKOZA (ACLİQ) QAN
HEMOGLOBİN  A1C (GLUKOHEMOGLUBİN)
HBS AG
ANTİ HİV (HİV 1-HİV 2 ANTİKORU)
ANTİ HBC TOTAL (İGG+İGM)
ANTİ HCV
SİFLİS-TPHA
ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST) (SGOT)
ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT)(SGPT)
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
ALP (ALKALEN FOSTAFAZ)
BİLURUBİN, TOTAL (SİDİK VƏ YA QAN)
BİLURUBİN (DÜZ)
LİPAZA
TSH (TİROİD STİMULAN HORMON)
TT 3 (TRİİYODOTİRONİN)
TT 4 (TİROKSİN)
E2 (ESTRADİOL)
LH (LUTEİNİZAN HORMON)
OH VİTAMİN D
KALSİUM (QAN)
NATRİUM (SERUM)
KALİUM (QAN)
PROTROMBİN ZAMANİ+İNR(PTZ) (FAKTORİİ)
D-DİMER, PLASMA (SİTRAT)
C REAKTİV PROTEİN, KƏMİYYƏTCƏ (CRP)
KREATİNİN (QAN)
PROTEİN (TOTAL) QAN
DƏMİR
SİDİYİN ÜMUMİ TƏHLİLİ (39 PARAMETR)
SİDİK CÖVHƏRİ (QAN) (URE NİTROGENİ)
KREATİNİN (SİDİK)
NƏCİS ANALİZİ (ÜMUMİ)
XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (100)(Terapevt)
KARDİOLOQUN MÜAYİNƏSİ
OFTOLMOLOQUN MÜAYİNƏSİ
GİNEKOLOQUN MÜAYİNƏSİ (USM DAXİL)
TRANSTORAKAL EXOKARDİOQRAFİYA (TTE)
ƏN AZİ 12 APARMALİ ELEKTROKARDİOQRAM: EKQ + İZAHİ VƏ RAPORT
ARXA ÖN DÖŞ QƏFƏSİ RENTGENOQRAFİYASİ (İKİ PROYEKSİYA)
MƏMƏ USM (BİLATERAL)
TAM ABDOMEN USM
HDL – XOLESTEROL
LDL – XOLESTEROL
TOTAL XOLESTEROL (XOLESTEROL TOTAL)
TRİGLİSERİT
HEMOQRAM (ƏN AZ 18 PARAMETR)
QLÜKOZA (ACLİQ) QAN
HBS AG
ANTİ HİV (HİV 1-HİV 2 ANTİKORU)
ANTİ HCV
SİFLİS-TPHA
ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST) (SGOT)
ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT)(SGPT)
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
TSH (TİROİD STİMULAN HORMON)
SİDİYİN ÜMUMİ TƏHLİLİ (39 PARAMETR)
KREATİNİN (QAN)
NƏCİS ANALİZİ (ÜMUMİ)
C REAKTİV PROTEİN, KƏMİYYƏTCƏ (CRP)
KALSİUM (QAN)
OH VİTAMİN D
BİLURUBİN, TOTAL (SİDİK VƏ YA QAN)
PROTROMBİN ZAMANİ+İNR(PTZ) (FAKTORİİ)
PROTEİN (TOTAL) QAN
NATRİUM (SERUM)
KALİUM (QAN)

40 – 64 yaş arası qadınlar üçün tibbi müayinələr

  1. 40 yaşdan yuxarı qadınlarda risk faktorlarından asılı olaraq hər 1-2 ildən bir süd vəzi xərçəngi olub olmadığını yoxlamaq üçün mammoqram olmalıdır.
  2. Daha gənc yaşda süd vəzi xərçəngi olan ana və ya bacısı olan qadınlar hər il mamoqramları nəzərdə tutmalıdır.
XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (100)(Terapevt)
KARDİOLOQUN MÜAYİNƏSİ
XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (200)(Nevropatoloq)
OTORİNOLARİNQOLOQUN MÜAYİNƏSİ
OFTOLMOLOQUN MÜAYİNƏSİ
GİNEKOLOQUN MÜAYİNƏSİ (USM DAXİL)
QASTROENTEROLOQUN MÜAYİNƏSİ
KÖMƏKÇİ ANESTEZİYA XİDMƏTİ
TRANSTORAKAL EXOKARDİOQRAFİYA (TTE)
ƏN AZİ 12 APARMALİ ELEKTROKARDİOQRAM: EKQ + İZAHİ VƏ RAPORT
EZOFAQOQASTRODUODENOSKOPİYA
KOLONOSKOPİYA
PAP SMEAR ALİNMASİ
VAGİNAL SİTOLOJİ
MAMMOQRAFİYA (BİLATERAL)
ARXA ÖN DÖŞ QƏFƏSİ RENTGENOQRAFİYASİ (İKİ PROYEKSİYA)
YUXU ARTERİYALARİ VƏ BİLATERAL VERTEBRAL ARTERİYANİN RƏNGLİ DOPPLER MÜAYİNƏSİ
TAM ABDOMEN USM
TİROİD USM
HDL – XOLESTEROL
LDL – XOLESTEROL
TOTAL XOLESTEROL (XOLESTEROL TOTAL)
TRİGLİSERİT
HEMOQRAM (ƏN AZ 18 PARAMETR)
QLÜKOZA (ACLİQ) QAN
HEMOGLOBİN  A1C (GLUKOHEMOGLUBİN)
HBS AG
ANTİ HİV (HİV 1-HİV 2 ANTİKORU)
ANTİ HBC TOTAL (İGG+İGM)
ANTİ HCV
SİFLİS-TPHA
ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST) (SGOT)
ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT)(SGPT)
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
ALP (ALKALEN FOSTAFAZ)
BİLURUBİN, TOTAL (SİDİK VƏ YA QAN)
BİLURUBİN (DÜZ)
LİPAZA
TSH (TİROİD STİMULAN HORMON)
TT 3 (TRİİYODOTİRONİN)
TT 4 (TİROKSİN)
E2 (ESTRADİOL)
LH (LUTEİNİZAN HORMON)
FSH (FOLLİKUL STİMULAN HORMON)
VAGİNAL İFRAZATİN MİKROSKOPİYASİ
OH VİTAMİN D
KALSİUM (QAN)
NATRİUM (SERUM)
KALİUM (QAN)
PROTROMBİN ZAMANİ+İNR(PTZ) (FAKTORİİ)
D-DİMER, PLASMA (SİTRAT)
C REAKTİV PROTEİN, KƏMİYYƏTCƏ (CRP)
KREATİNİN (QAN)
PROTEİN (TOTAL) QAN
DƏMİR
SİDİYİN ÜMUMİ TƏHLİLİ (39 PARAMETR)
SİDİK CÖVHƏRİ (QAN) (URE NİTROGENİ)
KREATİNİN (SİDİK)
NƏCİS ANALİZİ (ÜMUMİ)
XARİCİ MÜTƏXƏSSİSİN MÜAYİNƏSİ (100)(Terapevt)
KARDİOLOQUN MÜAYİNƏSİ
OFTOLMOLOQUN MÜAYİNƏSİ
GİNEKOLOQUN MÜAYİNƏSİ (USM DAXİL)
MAMMOQRAFİYA (BİLATERAL)
TRANSTORAKAL EXOKARDİOQRAFİYA (TTE)
ƏN AZİ 12 APARMALİ ELEKTROKARDİOQRAM: EKQ + İZAHİ VƏ RAPORT
ARXA ÖN DÖŞ QƏFƏSİ RENTGENOQRAFİYASİ (İKİ PROYEKSİYA)
TAM ABDOMEN USM
HDL – XOLESTEROL
LDL – XOLESTEROL
TOTAL XOLESTEROL (XOLESTEROL TOTAL)
TRİGLİSERİT
HEMOQRAM (ƏN AZ 18 PARAMETR)
QLÜKOZA (ACLİQ) QAN
HBS AG
ANTİ HİV (HİV 1-HİV 2 ANTİKORU)
ANTİ HCV
SİFLİS-TPHA
ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST) (SGOT)
ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT)(SGPT)
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
TSH (TİROİD STİMULAN HORMON)
SİDİYİN ÜMUMİ TƏHLİLİ (39 PARAMETR)
PAP SMEAR ALİNMASİ
VAGİNAL SİTOLOJİ
VAGİNAL İFRAZATİN MİKROSKOPİYASİ
KREATİNİN (QAN)
NƏCİS ANALİZİ (ÜMUMİ)
C REAKTİV PROTEİN, KƏMİYYƏTCƏ (CRP)
KALSİUM (QAN)
OH VİTAMİN D
BİLURUBİN, TOTAL (SİDİK VƏ YA QAN)
PROTROMBİN ZAMANİ+İNR(PTZ) (FAKTORİİ)
PROTEİN (TOTAL) QAN
NATRİUM (SERUM)
KALİUM (QAN)