İnvaziv Radiologiya, İnvaziv Neyroradiologiya və İnvaziv Onkologiya

Home / İnvaziv Radiologiya, İnvaziv Neyroradiologiya və İnvaziv Onkologiya

İnvaziv Radiologiya, İnvaziv Neyroradiologiya və İnvaziv Onkologiya

İnvaziv Radiologiya

İnvaziv radiologiya tibbin sürətlə irəliləyən bir qolu olub radiologiyanin müalicə edici bölümüdür.

Təməlləri 60-cı illərə dayanan İnvaziv Radiologiya müalicələrində əməliyyatların çeşidliliyi, qarmaşıqlığı və dərinliyi son vaxtlarda çox artmışdır. Bu şəkildə çox daha geniş spektridəki əməliyyatlara aid üsul və metodlar inkişaf etdikcə, daha çətin və toxunulmaz xəstəliklərin invaziv müalicələri mümkün hala gəlmişdir.

İnvaziv Radiologiya ürək xəstəlikləri, göz xəstəlikləri mütəxəssisliyi və ya urologiya kimi tək bir sahə və ya organ sistemləri ilə deyil, bir çox organ sisteminin əməliyyatla edilən və ya əməliyyatla edilə bilməyən müalicələrini əməliyyatsız üsullarla gerçəkləşdirir.

İnvaziv radiologiyadaki əməliyyatlar; ultrasəs, floroskopiya və tomoqrafiya kimi görüntüləmə metodlari rəhbərliyində cərrahiyyəyə görə daha az invaziv üsullar istifadə olunaraq, çeşidli xəstəliklərin diaqnoz və müalicəsini yönləndirir. Ümumiyyətlə bu əməliyyatlar xəstələr üçün daha asandır. Çünkü geniş kəsiklər yoxdur, daha az ağrı, daha az risk və daha qısa sağalma zamanı ilə əməliyyatlar yekunlaşdırılır.

            İnvaziv radioloqlar, kateterləri (bir neçə millimetr qalınlığındaki plastik borular) damarlardan və ya perkutan (dəridən iynə ilə girilərək) görüntüləmə öndərliyində istiqamətləndirirlər. İnvaziv radioloqlar əvvəlcədən əldə edilmiş görüntülər üzərində reallaşdıracağı əməliyyatı planlayırlar. Daha sonra kateteri damarlardan və ya perkutan olaraq, görüntüləmə bələdçiliyində (DSA, Floroskopiya, Ultrasəs cihazı, Kompyuterli Tomografiya) istiqamətləndirirlər. Bu əməliyyatlar lokal və lazım olduğunda ümumi anesteziya altında reallaşdırılır.

İnvaziv Neyroradiologiya

İnvaziv radiologiya əməliyyatları vaskulyar (damarla əlaqəli) və nonvaskulyar (damar xaricindəki organlarla əlaqəli) olaraq iki qrupa ayrılır. Vaskulyar əməliyyatlar isə neyrovaskulyar əməliyyatlar (beyin damarları ilə əlaqəli) və periferik vaskulyar əməliyyatlar (beyinin xaricində qalan orqanların damarları ilə əlaqəli) olaraq ikiyə ayrılır. Vaskulyar əməliyyatlardan ən sıx həyata keçiriləni diaqnostik angioqrafiyadır. Ancaq əsas önəmli olan hissəsi angioqrafik metodları istifadə edərək olunan müalicə edici əməliyyatlardır. Bunlar ümumiyyətlə daralmış və ya tıxanmış damarların açılmasını (balon angioplastikası, stentləmə, laxta əritmə və çıxarma) problemli və ya qanayan damarların bağlanmasını (embolizasiya) əhatə edir. Ancaq bunların xaricində də, yenə damar içindən edilən, çeşidli müalicə edici əməliyyatlar tətbiq edilməkdədir. Beyin damar müalicələrində isə sıxlıqla qarşılaşılan beyin qanaxmalarının səbəbi olan anevrizmaların (baloncuq) angiografiya açıq əməliyyatsız müalicələri, şah/yuxu damarlardaki darlıqların stent ilə açılması və kəskin insult müalicələridir.

İnvaziv Onkologiya

İnvaziv radiologiyanın xərçəng xəstəlikləri ilə əlaqəli olan sahəsinə “İnvaziv Onkologiya” adı verilir. İnvaziv Onkologiyada sıxlıqla tətbiq edilən əməliyyatlar görüntüləmə öndərliyində iynə biopsiyaları, kimyaterapiya portu yerləşdirilməsi, perkutan  (dəridən iynə ilə müdaxilə edilərək) ablasiyaları (törəmənin yandırılması) və transarterial (qasıq və ya biləkdən girilərək arteriyadan tətbiq edilən) xərçəng müalicələri olaraq sıralana bilər. İnvaziv Onkologiya, həm invaziv radiologiya içində həm də xərçəng müalicəsində əhəmiyyəti getdikcə artan bir elm sahəsidir və son illərdəki inkişaflarla birlikdə xərçəng müalicəsində Tibbi Onkologiya, Radioterapiya və Cərrahiyə ilə birlikdə dördüncü təməl müalicə yöntəmi olaraq qəbul edilmişdir.

Edilən Əməliyyatlar

 1. Organlardan və törəmələrdən görüntüləmə rəhbərliyində ağrısız biopsiya (parça alma) əməliyyatları.
 2. Süd vəzi xəstəliklərinin diaqnozu (Ultrasəs, Mamografiya, MRT, biopsiya) və xoş xassəli törəmələrin (kistalar və fibroadenomalar) açıq əməliyyatsız, kəsiksiz iynə ilə müalicələri.
 3. Böyrək, Qaraciyər, Süd vəzi, Qalxanabənzər vəzi və başqa organlardaki kistaların iynə ilə müalicəsi
 4. Qaraciyər, Böyrək və Ağciyər törəmələrinin iynə ilə müalicələri (Radrofrekans, Mikrodalğa ve Kriyo ablasiya).
 5. Qaraciyər və Ağciyər törəmələrinin angiografiya ilə damar içindən müalicələri (Kimyaembolizasiya, Radioembolizasiya).
 6. Qalxanabənzər vəz düyünlərinin diaqnozu və iynə ilə ağrısız müalicələri (Radiofrekans, Mikrodalğa ve Alkoqol ablasiya).
 7. Zobun angiografiya ilə damar içindən müalicəsi.
 8. Damar yolu tapıla bilməyən xəstələrdə damar yolu açılması( Müvəqqəti və qalıcı hemodiyaliz kateterləri, Picc kateter).
 9. Kimyaterapiya Portunun ultrasəs və angioqrafiya ilə daha etibarlı yerləşdirilməsi.
 10. Şah/yuxu damarı, böyrək, bağırsaq, qasıq damarları və ayaq damarlarının darlıqları və tutulmalarının / tıxanıqlıqlarının açılması (balon, stent və qazıma yöntəmləri ilə).
 11. Diyabetik Ayaq müalicəsi.
 12. Kişilərdə Varikoselin angiografiya ilə damar içindən müalicəsi.
 13. Qadınlarda Pelvik Kongessiya Sindromunun ( genital, çanaq və uşaqlıq ətrafı varikozları) angiografiya ile əməliyyatsız müalicəsi.
 14. Uşaqlıq Miomalarının (Fibrom) angiografiya ilə  damar içindən müalicələri.
 15. Tıxanmış Fallop borularının (uşaqlıq borusu) açılması.
 16. Hemoroyun (babasil) angiografiya ilə damar içindən müalicəsi.
 17. Vaskulyar malformasiya və Hemangiomların ( Doğuşdan olan damar anomaliyaları, damar yumaqları və damar törəmələrin) diaqnozu və açıq əməliyyatsız müalicələri.
 18. Aorta və başqa damarlardaki Anevrizmaların (damar balonlaşmaları) angiografiya ilə damar içindən müalicələri.
 19. Beyin damar xəstəlikləri ( Anevrizma, AVM/AVF, yuxu damar stentlənməsi, Beyin damarlarında daralmaların balon və stent müalicələri).
 20. Kəskin İnsultda (beyin damarlarının tıxanmasına bağlı anidən meydana gələn təcili vəziyyətlər) tıxalı damarların açılması.
 21. Ayaq damarlarında tromb (laxta) əmələ gəlmə səbəbinin araşdırılması, diaqnozu və angiografiya ilə laxta çıxarma, laxta əritmə və stentləmə müalicələri. Akut və xroniki dərin vena trombozu müalicələri.
 22. Öd yollarındaki darlıq və tıxanmaların kateter və stent ilə müalicəsi, öd daşları və öd palçığının diaqnozu və müalicəsi.
 23. Qanaxma mərkəzlərinin tapılıb angiografiya ilə qanaxmanın dayandırılması ( Mədə, Bağırsaq, Ağciyər qanaxmaları, doğum sonrası qanaxmaları, travma sonrası qanaxmaları, Burun qanaxmaları).
 24. Prostat böyüməsinin angiografiya ilə müalicəsi (prostat arteriyasının embolizasiyası).
 25. Prostat xərçəngi diaqnozunda Füzyon biopsiya (hədəfə yönəldilmiş biopsiya).
 26. Sidik kanallarındaki tıxanıqlıqların müalicəsi (Nefrostomiya, balon müalicəsi ve stent yerləşdirilməsi).
 27. İnvaziv Ağrı müalicələri : Bel, oma, ayaq, boyun, çiyin, qol ağrıları və Xərçənglə bağlı ağrıların iynə ilə müalicəsi.
 28. Xoşxassəli Qaraciyər Hemangiomalarının, Böyrək Angiomiyolipomlarının angiografiya ilə açıq əməliyyatsız müalicəsi.
 29. Qarında və Ağciyərdə maye yığılmasının qalıcı olaraq müalicəsi.

Our Professional Team

Awesome Doctors for Medical and Health

Contact Us

  WhatsApp chat