Minimal İnvaziv Ürək Cərrahiyyəsi

Home / Minimal İnvaziv Ürək Cərrahiyyəsi

Minimal İnvaziv Ürək Cərrahiyyəsi

Əməliyyat üçün ürəyə çatmağın bir çox yolu var. Bona Dea Beynəlxalq Hospitaldakı cərrahlar, ən təhlükəsiz və uğurlu əməliyyatı təmin etmək üçün həmişə ən kiçik kəsikdən istifadə etməyə çalışırlar. Cərrahiyyə komandası minimal invaziv üsulların üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını ənənəvi cərrahiyyə üsulları ilə diqqətlə müqayisə edirlər. Cərrah xəstə üçün bir neçə faktora, o cümlədən sizdə olan ürək xəstəliyinin növünə və dərəcəsinə; yaşınıza, tibbi tarixçənizə və həyat tərzinizə; və əməliyyatdan əvvəl həyata keçirilən testlərin nəticələrinə görə ən yaxşı üsul barədə qərar verir.

Ənənəvi ürək əməliyyatında sinənizin ortasından, döş sümüyündən açılan kəsikdən istifadə edilir. Kəsik təxminən 15-20 sm uzunluqda olur. Bu, mürəkkəb ürək əməliyyatları, təkrar əməliyyatlar, çoxsaylı koronar arterial şuntlama prosedurları və ya mürəkkəb aorta prosedurlarına ehtiyacı olan xəstələr üçün ən təhlükəsiz və ən çox istifadə olunan kəsikdir.

Bərpa prosesinin daha sürətli və daha rahat olmasına kömək etmək üçün minimum invaziv üsullardan istifadə etməklə çox sayda prosedurlar həyata keçirilə bilər.

Bəzən minimal invaziv cərrahiyyəyə qismən sternotomiya daxildir. Bu, döş sümüyünün bir hissəsinin kəsilməsindən ibarətdir. Mümkün olduğu zaman cərrah döş sümüyünün kəsilməsinin qarşısını ala bilər və bunun əvəzinə qabırğalar arasındakı əzələlərdən bir və ya bir neçə kiçik kəsik aça bilər. Bu üsula mini torakotomiya deyilir.

Minimum invaziv ürək cərrahiyyəsi aşağıdakılar üçün istifadə edilə bilər:

  • Aorta qapağının dəyişdirilməsi
  • Mitral qapağın dəyişdirilməsi və təmiri
  • Trikuspid qapağın təmiri (mitral qapağın təmiri)
  • Atrial fibrilyasiyanın ablasiyası  (digər ürək əməliyyatı tələb olunduğu halda)
  • Qulaqcıqlararası çəpərin qüsuru (ASD) təmiri
  • Açıq oval pəncərə (PFO) təmiri
  • Ürək şişlərinin götürülməsi(Miksoma, Fibroelastoma)
  • Koronar Şuntlama Əməliyyatı (xəstənin vəziyyətindən asılıdır)

Our Professional Team

Awesome Doctors for Medical and Health

Contact Us

WhatsApp chat