Adile dr 1

Dr. Adilə Ədilli

Histopatoloq

Təhsil:

 • Bezmialem Vakıf Universiteti, Tibb Fakültəsi

Tibbi Patologiyada Mütəxəssislik Təlim Proqramı (Avqust, 2016-Avqust,2020)

 • Elmi-Tədqiqat Mamalıq ve Ginekologiya İnstitutu (Azərbaycan)

Mamalıq ve Ginekologiya ixtisası üzrə rezidentura təhsili (Sentyabr 2013-İyul 2016)

 • Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Diplom (Sentyabr 2006-İyul 2013)

Nəşrlər:

 • “Testikulyar germ hüceyrəli şişlərin proqnostik parametrlərinə praktikamızda müşayiət olunan cari yanaşma”, G.Çoban, P.Yıldız, Z.Sezal, A.Ədilli, M.Beşı̇roğlu, M.Akçay, Z.Gucı̇n, Düzce Tibb Fakültəsi Dərnəyi, 2020, DOI:10.18678/dtfd.728279
 • ‘‘Limfomanın mərhələsinin müəyyən olunmasında PET-KT sümük iliyi biopsiyasını əvəz edə bilərmi? Hodgkin və qeyri-Hodgkin limfoma xəstəliklərinin retrospektiv təhlili’’, B.Güler, E.B.Erdoğan, A.Ədilli, O.Uysal, Tibbi Məqalələr üzrə BiblioMed Direktivi, 2021, DOI: 10.5455/annalsmedres.2020.09.991

Tədqiqat Layihələri:

“Pankreatik Duktal Adenokarsinomlarında Kök Hüceyrə Göstəricisi CD133 və Cxcr4/Cxcl12 Kompleksinin Əlverişsiz Proqnozla Əlaqəsinin Araşdırılması” (Prioritet Sahəsi üzrə Tədqiqat Layihəsi, Bezmialem Vakıf Universitenin Elmi Araşdırma Layihələri üzrə Komissiya Rəhbəri tərəfindən 12.2019/4 nömrəli layihə ilə dəstəklənmişdir, Bezmialem Tibb Fakültəsi, Patologiya Şöbəsi, 2020)

İş Təcrübəsi:

  • Memorial Xəstəxanası, Patologiya Bölməsi, Uzman həkim (03.2021-12.2021)
  • Bezmialem Vakıf Universiteti, Tibb Fakültəsi, Patologiya Şöbəsi, Patoloq Köməkçisi (08.2016-08.2020)
  • Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu (Bakı, Azərbaycan)

  Mamalıq və Ginekologiya rezidenti (09.2013-06.2016)

Afişa/Təqdimatlar:

 • Adilə Ə, Zeynep T, M.Özgün G, Mustafa A.H, Ayşe A, ‘Nəhəng hüceyrəli qlioblastoma; pleomorfik ksantoastrositom ilə differensial diaqnostika tələb edən bir qlioblastoma variantı’, E-Afişa, (28-ci Beynəlxalq Patologiya Konqresi, Ankara, 2018)
 • Adilə A, Zühal G, Ganime Ç, Sema D.A, “ Şiş xarici səbəblərlə həyata keçirilən qaraciyər biopsiyalarında diaqnoz spektri: 1302 xəstəliyin nəzərdən keçirilməsi”, PB şifahi təqdimat, (28-ci Beynəlxalq Patologiya Konqresi, Ankara, 2018)
 • Zeynep S, Adilə Ə, Zühal G, Nur B, “Süd vəzi karsinoması səbəbilə həyata keçirilən rezeksiya materiallarında demoqrafik, klinik və patoloji xüsusiyyətlər”, E-Afişa, (28-ci Beynəlxalq Patologiya Konqresi, Ankara, 2018)
 • Adilə Ə, Melin Ö.G, Zühal G, Nur B, Şahande E, “ASCUS diaqnozlu servikal sitoloji materialda HPV tezliyi və paylanması”, E-Afişa (8-ci Beynəlxalq Sitopatologiya Konqresi, İzmir 2018)
 • Beril G, Adilə Ə, Ezgi B.E, “Limfomanın mərhələsinin müəyyən olunmasında PET-KT sümük iliyi biopsiyasını əvəz edə bilərmi? Hodgkin və qeyri-Hodgkin limfoma xəstəliklərinin retrospektiv təhlili”, Şifahi Bildiriş (29-cu Beynəlxalq Patologiya Konqresi, Trabzon, 2019)
 • Adilə Ə, Beril G, “Dalağın birincil (epitelial) kistası. Xəstəliyin təqdimatı”, Afişa Bildirişi, (29-cu Beynəlxalq Patologiya Konqresi, Trabzon, 2019)
 • Adilə Ə, Zühal G, “Pankreatik Duktal Adenokarsinomlarında Kök Hüceyrə Göstəricisi CD133 və Cxcr4/Cxcl12 Kompleksinin Əlverişsiz Proqnozla Əlaqəsinin Araşdırılması”, Şifahi Bildiriş (30-cu Beynəlxalq Patologiya Konqresi, İstanbul, 2021)
 • Adilə Ə, Pelin Y, “Nadir Bir Kista Xəstəliyi: Kutanoz Silialı Kistası” Xəstəliyin təqdimatı, Afişa Bildirişi, (30-cu Beynəlxalq Patologiya Konqresi, İstanbul, 2021)

Kurslar/Məktəblər/Konqress:

 • “Pediatrik və Perinatal Otopsiya Kursu”, Türk Patologiya Dərnəyi, İstanbul (11.02.2017)
 • Patoloji Qış Məktəbi, Ankara (17.02.2018-18.02.2018)
 • 28-ci Beynəlxalq Patologiya Konqresi, Ankara (27.10.2018-30.10.2018)
 • 8-ci Beynəlxalq Sitopatologiya Kongresi, İzmir (14.12.2018-16.12.2018)
 • 29-cu Beynəlxalq Patologiya Konqresi, Trabzon, (23.10.2019-26.10.2019)
 • Pediatrik Xəstələrdə Böyrək Biopsiyalarına Yanaşma – Çukurova Patologiya Dərnəyi (04.06.2020)
 • Diaqnostik Çətinlik Yaradan Melanositik Lezyonlar, Türk Patologiya Dərnəyi (10.06.2020)
 • Sarkomaların Hədəf Yönümlü Müalicəsində Patoloqun Rolu – Türk Patologiya Dərnəyi (18.06.2020)
 • Patoloji Dilimizin Patologiyası Dilə Gəlincə – Patologiya Dərnəkləri Federasiyası (20.06.2020)
 • Nefropatologiyada Təcili Hallar – Çukurova Patologiya Dərnəyi (26.06.2020)
 • Xəstəliklərlə Qaraciyər Patologiyası Kursu (23.06.2020-29.06.2020)
 • Yüksək Dərəcəli Limfomalar – Ege Patologiya Dərnəyi (30.06.2020)
 • Tüpürcək Vəzi Şişlərinə Morfomolekulyar Yanaşma – Çukurova Patologiya Dərnəyi (02.07.2020)
 • Hodgkin Limfoması və Differensial Diaqnostikası – Ege Patologiya Dərnəyi (21.07.2020)
 • Appendiksin Musinoz Neoplaziyaları və Psevdomiksoma Peritonei – Ege Patologiya Dərnəyi (12.08.2020)
 • Qalxanvari Vəzin Patologiyası, Prof. Dr. Feriha Öz Xatirəsinə -Türk Patologiya Dərnəyinin Aylıq Toplantısı (23.10.2020)
 • “Dəri Şişlərində ÜST-nün Təsnifatındakı Dəyişikliklər”, Patologiya Dərnəkləri Federasiyası, İstanbul (13.11.2020)
 • “Onurğa Beyni Mayesinin Sitoloji Müayinəsində Praktik Yanaşmalar”, Sitopatologiya Dərnəyi (14.11.2020)
 • “Qaraciyərin Metabolik Xəstəlikləri”, Türk Patologiya Dərnəyi (23.11.2020).
 • “Yaxınlaşan ÜST Sinir Sistemi Şişləri Təsnifatını Gözləyərkən…” Nevroloji Onkologiya Dərnəyi (27.11.2020)
 • Patoloji Tələlər Kursu, Türk Patologiya Dərnəyi (28.11.2020)
 • Covid-19 Patologiyası, Türk Patologiya Dərnəyinin Aylıq Təlim Toplantısı (03.12.2020)
 • Osteosarkoma Diaqnozunda Problem Yarada Bilən Reaktiv Sümük Lezyonları, Türk Patologiya Dərnəyi (17.12.2020)
 • Süd vəzi İİAB Sitopatologiyasında Təməl Morfoloji Əlamətlər və Praktik Yanaşma, Türk Patologiya Dərnəyi (18.12.2020)
 • Differansiya Qalxanvari Vəzi Xərçənglərində Prediktiv və Proqnostik Parametrlər, Anadolu Patologiya Dərnəyi (29.12.2020)
 • “Tüpürcək Vəzi Sitologiyası, Milan Təsnifatı: Sizcə, Faydalıdırmı?”, Türk Patologiya Dərnəyi (15.01.2021)
 • Sidiyin Sitopatologiyası, Sitopatologiya Dərnəyi (16.01.2021)
 • “Pankreatik və Periampullar Nahiyə Şişləri üzrə Patologiya Kursu”, Ege Patologiya Dərnəyi (23.01.2021-24.01.2021)
 • Covid-19 Dəri Əlamətləri, Ege Patologiya Dərnəyi (27.01.2021)
 • Mədə-bağırsaq Kanalında Reaktiv Epitel Dəyişikliklərindın Displaziya – Online Kurs, Çukurova Patologiya Dərnəyi (06.02.2021)
 • Çənə-üz Sümüklərinin Fibroosseoz Lezyonlarının Yeni ÜST Təsnifatına Görə Düzəlişi, Anadolu Patologiya Dərnəyi (13.02.2021)
 • Yumşaq Toxuma Şişlərinin ÜST 2020 Təsnifatında Müəyyən olunan Yeni Antitelləri və Dəyişiklikləri, EPD və PDF (24.02.2021)
 • Hematologiyada Çətin Xəstəlik Halları, Türk Patologiya Dərnəyi (04.03.2021)
 • Təməl Nevropatologiya Kursu – Online Kurs, Çukurova Patologiya Dərnəyi (06.03.2021-07.03.2021)
 • Xəstəliklərin Müşayiəti ilə Patologiyanın Rəngli Dünyası, EPD və PDF (10.03.2021)
 • Laboratoriya – Fiksasiyadan Hazırlığa, Türk Patologiya Dərnəyi (01.04.2021)
 • Slayd seminarı: Xəstəlik vəziyyətimi sizlərlə paylaşmaq istəyirəm, Çukurova Patologiya Dərnəyi (09.04.2021)
 • “ÜST-nün Sümük Şişləri üzrə Təsnifatı; 2020-ci ildə Nələr Dəyişdi? Sinir Darağı (neural crest) mənşəli Olması Çənə-üz Sümüyü Lezyonlarına Necə Təsir Göstərir?”, Türk Patologiya Dərnəyi (14.04.2021)
 • “Hepatobiliyar Sistem Patologiyasına dair Xəstəliyin Təqdimatı”, Türk Patologiya Dərnəyi (22.04.2021)
 • Sitomorfoloji, İmmunhistokimya və Molekulyar Xüsusiyyəltləri ilə Medullar Tiroid Karsinoması və Differensial Diaqnostika, Adana Patologiya Dərnəyi (02.05.2021)
 • 30-cu Beynəlxalq Patologiya Konqresi, İstanbul, PATOnline (20.05.2021-23.05.2021)
 • Mərkəzi Sinir Sistemi Şişləri, ÜST 2021 Təsnifatı, Türk Patologiya Dərnəyi və PDF Nevropatologiya İş Qrupu (07.10.2021)
 • Avropa Hemapatologiya Dərnəyi 2021 Konqresindən Nələr Öyrəndik?, Türk Patologiya Dərnəyi və PDF Hemapotologiya İş Qrupu (05-12-19-26.10.2021)
 • Xəstəlik Halları ilə Süd Vəzi Biopsiyalarına Yanaşma, Türk Patologiya Dərnəyi (06.01.2022)
 • Pankreatikobiliyar Sistemin İntraduktal və Kistik neoplaziyaları, Ege Patologiya Dərnəyinin Aylıq Toplantısı (27.01.2022)

Kompüter bilikləri:

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Explorer, SPSS)

Üzvlük:

 • Türk Patologiya Dərnəyi, 2017-davam etməkdədir
 • Türk Təbiblər Birliyi, 2021- davam etməkdədir