Dr. Altay Əliyev

Daxili Xəstəliklər və Tibbi Onkologiya Uzmanı

dr Altay

Dr. Altay Əliyev

Daxili Xəstəliklər və Tibbi Onkologiya Uzmanı

Tibbi Onkologiya Şöbə müdiri

Təhsil və İş Təcrübəsi:

2004 -2010 İstanbul Universiteti İstanbul Tibb Fakültəsi

2011-2015  İstanbul Universiteti İstanbul Tibb Fakültesi İç Xəstəlikləri Uzmanlığı

2013-2014  Cleveland Clinic Endokrinologiya Kafedrası Elmi işçi

2016-2019  Bezmi  Aləm Vakıf Universiteti Tibbi Onkologiya Yan Dal Uzmanalığı  

 Uzmanlıq Tezi: Mantle Hücreli Lenfoma Hastalarında Mütləq Monosit Sayının Prognostik Dəyəri.

Yan Dal Uzmanlıq Tezi: Məmə ve Kolon Kanseri Xəstalarində Adjuvan Kemoterapi’nin Lipid Profili ve Antropometrik Parametreler Üzərinə Təsiri.

Əsas Fəaləyyəti:

 1. Xərçəng xəstəliyinin önlənməsi, araştırılması və erkən diaqnozu.
 2. Xərçəngdə palyatif müalicə.
 3. Sitotoksik kimyaterapi.
 4. Hormonterapiya.
 5. Hədəfə yönelmiş müalicə.
 6. İmmunoterapi.

Sci- Expended Dərgilərdə yayımlanan məqalələr:

 1. Circulating Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Messenger RNA as a Marker of Tumor Aggresiveness in Patients With Papillary Thyroid Microcarcinoma. Aliyev A, Gupta M,  et al. Endocr Pract.2015 Jul;21(7):777-81. doi: 10.4158/EP14425.OR. Epub 2015 Mar 18.
 2. The utility of peripheral thyrotropin receptor mRNA in the management of differentiated thyroid cancer.
  Aliyev A, Soundararajan S, Bucak E et al. Surgery. 2015 Oct;158(4):1089-93; discussion 1093-4. doi: 10.1016/j.surg.2015.06.023. Epub 2015 Jul 23.
 3. Diagnostic accuracy of circulating thyrotropin receptor messenger RNA combined with neck ultrasonography in patients with Bethesda III-V thyroid cytology. Aliyev A, Patel J, Brainard J, et al. Surgery.2016 Jan;159(1):113-7. doi: 10.1016/j.surg.2015.06.063. Epub 2015 Oct 9.
 4. Role of Urotensin-2 in 5-Fluorouracil-Related Arterial Vasoconstriction in Cancer Patients. Seker M, Aliyev A, et al. Oncol Res Treat.2018;41(9):545-549. doi: 10.1159/000490120. Epub 2018 Aug 20.
 5. Pertuzumab, trastuzumab and taxane-based treatment for visceral organ metastatic, trastuzumab-naive breast cancer: real-life practice outcomes. Esin E, Oksuzoglu B, Bilici A, Aliyev A. Cancer Chemother Pharmacol.2019 Jan;83(1):131-143. doi: 10.1007/s00280-018-3712-7. Epub 2018 Oct 30.
 6. Usefulness of serum M30 and M65 levels to predict response to neoadjuvant chemotherapy in patients with breast cancer. Turk HM, Aliyev A, Celik RS. Curr Probl Cancer.2019 Jul 29. pii: S0147-0272(19)30060-1. doi: 10.1016/j.currproblcancer.2019.06.009.
 7. Prognostic impact of primary tumor location on survival in metastatic colorectal cancer patients: A single center experience. Tarik Demir, Murat Araz, Altay Aliyev. Medicine Science International Medicine Journal.

Sözlü bildirilər:

 1. Evre IV Metastatik Kolorektal Kanserlerde Güncəl Yaklaşımlar 6. Toplantı 6-11 May 2018 İstanbul. Kolorektal kanserli xəstələrdə sümük metastazı risk faktorlarının dəyərləndirilmesi. Tarık Dəmir, Altay Əliyev.
 2. Evre IV Metastatik Kolorektal Kanserlerde Güncəl Yaklaşımlar 6. Toplantı 6-11 May 2018 İstanbul. Kolorektal kanserlərdə nadir beyin metastazı: risk faktorları, prognozu ve klinik özəllikləri. Altay Əliyev, Tarık Dəmir,ve b.
 3. 8 th International Gastrointestinal Cancer Conference 7-9 December Istanbul. Rare brain metastasis of colorectal cancers: risk factors, prognosis and clinical features. Tarık Demir, Altay Əliyev.
 4. Kanserde Güncel Gəlişmeler. Akciğer Kanseri. Diyarbakır 2018. Pulmoner Emboli Keçirmiş Malignite Xəstələrinin Klinik Özəllikleri. Altay Əliyev.
 5. 23. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya 2019. Neoadjuvan Kemoterapi Alan Məmə Kanserli Hastalarda Patolojik Tam Yanıtla İlişkili Faktorlar. Ezgi Çoban, Mehmet Beşiroğlu, Altay Aliyev, ve b.
 6. 23. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya 2019. Renal Hücreli Karsinoma Xəstələrində Nefrektomi Esnasında Lenf Nodu Diseksiyonu Gerekli Mi? Tarık Demir, Murat Araz, Altay Əliyev.
 7. 2. Eskişehir Onkoloji Günleri. Aprel 2019. Məmə ve Kolon Kanseri Xəstələrində Adjuvan Kemoterapi’nin Lipid Profili ve Antropometrik Parametrelər Üzerine Tesiri. Altay Əliyev, Mehmet Beşiroğlu.
 8. KLIMIK 2016 30. Yıl Kurultayı. Mart 2016 Antalya. Sürekli Bakteriyemi Nedeni Olan Kolistine Dirençli Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı Pileflebit: Girişimsel Radyolojik Yöntemle Müalicə Edilen Bir Olgu. Vasif Aliyev, Altay Aliyev, ve b.
 9. Sağlık Bilimleri Üniversiteti İç Xəstəlikləri Kongresi. 26-30 İyun 2018 İstanbul. Mantle Hüceyrəli Lenfoma Xəstələrində Mütləq Monosit Sayının Prognostik Dəyəri. Altay Əliyev, Tarık Demir, Meliha Nalçacı.
 10. 2 nd International Congress on Oncological Sciences.20-23 September Antalya. The C-Reactive Protein/ Albumin Ratio, A Novel Inflammation- Based Prognostic Score, Predicts Outcomes in Patients With Biliary Tract Cancer. Tarık Demir, Altay Aliyev, Mehmet Zahid Koçak.
 11. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz və Transplantasyon Kongresi. Oktyabr 2018 Antalya. Kanserli Xəstələrdə Kemoterapinin Böyrək Funksiyaları Üzerinə Uzun Dönem Təsiri. Elgün Haziyev, Meltem Gürsu, Altay Aliyev ve b.

Araştırmacı olaraq iştirak etdiyim Beynəlxalq Faz II-III çalışmalar:

 1. 1.Müalicə edilməmiş Lokal-iləri ve ya Metastatik Ürotelyal Karsinomlu Xəstələrdə Mononoterapi Olaraq ve ya Platin Bazli Kemoterapi ilə Kombinasyon Halında Atezolizumab (Anti-PDL1 Antikoru)’ın Araştırıldığı Faz III, Çox Merkəzli, Randomizə, Plasebo Kontrollu Çalşma. Protokol Kod WO30070.
 2. EGFR wild tip ilərləmiş kiçik hüceyrəli olmayan ağciyər kanseri xəstələrdə oral cMET inhibitoru İNC 280 ilə əlaqəli Faz II , çox mərkəzli çalışma.
 3. İləri mərhələ Kiçik Hüceyrəli Ağciyər Xərçəngi Xəstələrdə Birinci sıra Platin Bazlı Kemoterapinin Ardından İdamə Müalicə Olaraq RovalpitizumabTesirin’in Randomizə, Çift Kor, Plasebo Kontrollu Faz III Çalşıması (MERU)
 4. 4.Öncədən Müalicə Edilməmiş İləri Gastrik və Gaströzofajeal Kanseri Bulunan Xəstələrdə FPA144 və Modifiyə FOLFOX6’yı Dəyərləndirən  Randomizə, Çift Kor, Plasebo Kontrollu Faz III Çalşıma.
 5. ADAURA:Erkən Mərhələ Opere Olmuş EGFR pozitiv Kiçik Hüceyrəli Olmayan Ağciyər Kanseri Xəstələrdə Osimertinib ilə Plasebo’nun Müqayisə Edildiyi Randomizə, Çift Kor, Plasebo Kontrollu Faz III Çalşıma.
 6. İləri mərhələ Kiçik Hüceyrəli Olmayan Ağciyər Xərçəngi Xəstələrdə REGN2810 (Anti-PD1)’u Dəyərləndirən Randomizə, Çift Kor, Plasebo Kontrollu Faz III Çalşıma.

Posterlər:

 1. 22. Ulusal kanser Kongresi. 19-23 Aprel 2017 Antalya. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi-nde Takipli Hepatoselüler Kanserli Xəstələrin Klinik Özellikləri və Prognostik Faktorları. Altay Əliyev, Pınar Dal, ve b.
 2. 22. Ulusal kanser Kongresi. 19-23 Aprel 2017 Antalya. Opere meme Kanserli Hastalarda Cerrahi Sınır Yakınlığı/Pozitifliği Üzerine Etkili Klinik ve Patolojik Parametreler. Nuray Bali, Bülent Yıldız, Altay Əliyev ve b.
 3. ASCO 2019 Annual Meeting. Real life data from Turkey regarding the impact of first-line sunitinib and pazopanib in metastatic renal cell cancer. Ulas Isık, Osman Kostek, Altay Aliyev et al. J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr e16075).

Kurslar və Konfranslar:

 1. Hedef Kanser 2017 6-8 Aprel Kipr.
 2. Məzuniyyət sonrası Güncəlləmə Kursları/ Klinik Araştırmalar Bazal Təhsili/19-20 Noyabr 2016 İzmir
 3. Məzuniyyət sonrası Güncəlləmə Kursları/ İnteraktif Toraks Onkoloji Kursu/16-17 Sentyabr 2017 İstanbul
 4. Məzuniyyət sonrası Güncəlləmə Kursları/ İnteraktif Meme Kanseri Kursu/23-24 Dekabr 2017 İstanbul
 5. Məzuniyyət sonrası Güncəlləmə Kursları/ Gastrointestinal Sistem Kanserlər Kursu/ 10-11 Fevral 2018 Ankara
 6. Məzuniyyət sonrası Güncəlləmə Kursları/ Hematolojik Kanserlər Kursu/ 5-6 May 2018 İstanbul
 7. ASCO 2018/1-5 İyun 2018 Çikaqo, ABŞ
 8. Best of ASCO 2018/23 İyun İstanbul
 9. Avrasya Üroonkoloji Kongresi/ 28.6-1.7.2018 Tiflis
 10. Türk Tibbi Onkoloji Kongresi / 21-25 Mart 2018 Antalya
 11. Məzuniyyət sonrası Güncəlləmə Kursları/ Jinekolojik Kanserlər Kursu /8-9 Sentyabr İzmir
 12. Məzuniyyət sonrası Güncəlləmə Kursları/ Baş-boyun kanserlər kursu/24-25 Noyabr 2018 istanbul
 13. Məzuniyyət sonrası Güncəlləmə Kursları/ Mərkəzi Sinir Sistemi Kanserləri və sarkomlar Kursu/ 9-10 Fevral 2019 İzmir
 14. Məzuniyyət sonrası Güncəlləmə Kursları/ Ürolojik tümörlər Kursu/ 4-5 May 2019 Ankara
 15. Kanserdə dəstək və palyatif müalicə kursu/15-16 İyun Adana
 16. Best of ASCO 2019/ 22 İyun İstanbul

Üzvlüklər:

Türk Tibbi Onkologiya Cəmiyyəti
ESMO: Avropa Onkoloji Cəmiyyəti
ASCO: Amerika Onkologiya Cəmiyyəti