Dr. Fidan Zamanova

Anestezioloq

dr Zamanova Fidan Anest

Dr. Fidan Zamanova

Anestezioloq

Təhsil məlumatları:

2004 – 2010  Azərbaycan Tibb Universiteti, Pediatriya fakültəsi

1993 – 2004  Baki şəh., 167 saylı orta məktəb

İş təcrübəsi:

2019 – … Bona Dea İnternational Hospital, anestezioloq-reanimatoloq

2014 – 2019 Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Tereapevtik Klinikası, anestezioloq-reanimatoloq

2011 – 2014 Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Tereapevtik Klinikası, rezidentura (anesteziologiya – reanimatologiya)

2010 – 2011 Mərkəzi Klinik Xəstəxana, internatura

İxtisasartırma Kursları:

03/2015 – 06/2015 – Erciyes Universiteti, Kayseri şəh.,Türkiyə (anesteziologiya)