memmed memmedov kardioloq

Dr. Məmməd Məmmədov

Kardioloq

Təhsil:

1996 – 2007       :             278 No-li tam orta məktəb, Bakı

2007 – 2013       :             Tibb Fakültəsi; Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı

2014                    :             Tibbdə İxtisas İmtahanı (TUS)

2014 – 2019       :             Kardioloji ixtisas təhsili; Ankara Universiteti Tibb Fakültəsi, Kardiologiya Şöbəsi, Ankara.

Araşdırmalar və Nəşrlər:

İştirak etdiyi Simpozium və Konqreslər:

 1. Beynəlxalq Aritmiya Toplantısı; 4-7 May 2017, İzmir
 2. TKC Qabaqcıl Asistent Otağı Məktəbi; 31 Mart- 01 aprel 2018, İstanbul
 3. 25. Milli Tətbiq olunan İnvaziv Kardiologiya Toplantısı; 3-6 May 2018, Antalya
 4. Kardiovaskulyar Akademiya Cəmiyyəti Konqresi; 19-23 sentyabr 2018, ŞKTR
 5. 34. Beynəlxalq İştirakla Türk Kardiologiya Konqresi; 20-23 oktyabr 2018, Antalya
 6. 6. Kardio-Bahar Kardiologiya Yenilənməsi toplantısı; 7-10 Mart 2019, ŞKTR
 7. 26. Milli Tətbiq olunan İnvaziv Kardiologiya Toplantısı; 25-28 aprel, Antalya

Beynəlxalq nəşrlər və məqalələr:

 1. Məmməd Məmmədov, Veysel Kutay Vurgun, Başar Candemir, Ömer Akyürek, Ali Timuçin Altın, Nazlı Turan. BİV-İKD olan xəstədə diafraqma stimulyasiyası səbəbindən Koronar sinus elektrodunun perkutan transvenoz yolla repozisiyası, Milli Aritmiya Toplantısı, 2017, İzmir, PS -40
 2. Məmməd Məmmədov, Veysel Kutay Vurgun, Başar Candemir, Ömer Akyürek, Ali Timuçin Altın, Nazlı Turan, Protez aorta qapağı + mitral halqası olan bir xəstədə transseptal yolla sol mədəcik (LV) səbəbli Ventrikulyar vaxtından əvvəl sistol (VPS) ablasiyası, Milli Aritmiya Toplantısı, 2017, İzmir, PS -13
 3. Məmməd Məmmədov, Hüseyin Göksülük, Bora Peynircioğlu, Gülnar Aghayeva, Yusuf Atmaca, Nil Özyüncü, Çetin Erol, Aşağı ətrafların çoxsaylı AV malformasiyası olan xəstənin perkutan-transkateter nidus embolizasiyası ilə uğurlu müalicəsi: Biz həqiqətən uğurluyuqmu?, 25-ci İnvaziv Kardiologiya Toplantısı, 2018, Antalya, EP-056
 4. Onur Yi̇ldi̇ri̇m, Məmməd Məmmədov, İrem Müge Akbulut, Nil Özyüncü, İkincili Hipertenziya Nadir Səbəbi: FEOKROMOSİTOMA, Kardiobahar Kardiologiya Yaz Yenilənməsi, 2017, KKTC, PS -030
 5. Məmməd Məmmədov, Türkan Seda Tan, Çağdaş Özdöl, İrem Dinçer, Evren Özçınar, Perikardial abseslə özünü göstərən sol mədəciyin nəhəng psevdoanevrizması Kardio-Bahar Kardiologiya Yenilənməsi, 2019, KKTC, P-46
 6. Kerim Esenboğa, Məmməd Məmmədov, Nil Özyüncü, Türkan Seda Tan, Cansın Tulunay Kaya, Perkutan Koronar Müdaxilənin Bir Komplikasiyası: Sirkumfleks arteriyanın geniş disseksiyası və perkutan müdaxilə, 26. İnvaziv Kardiologiya Toplantısı, 2019, Antalya, OS-03
 7. Sevinç Aktürk, Türkan Seda Tan, Məmməd Məmmədov, İrem Dinçer, Çetin Erol, Nadir xəstəlik: mitral qapaq obstruksiyası səbəbindən dispnea ilə özünü göstərən sol və sağ atriumda ilkin ürək sarkoması, Beynəlxalq Türk Kardiologiya Konqresi, 2018, Antalya, PO-106
 8. Nazlı Turan Şerifler, Hüseyin Göksülük, Məmməd Məmmədov, Kerim Esenboğa, Nil Özyüncü, Ebru Şahin, Eralp Durmuş Tutar, Kəskin inferoposterior STEMI-ni təqlid edən kəskin ağciyər emboliyası, Beynəlxalq Türk Kardiologiya Konqresi, 2018, Antalya, PO-095
 9. Nazlı Turan Şerifler, Hüseyin Göksülük, Məmməd Məmmədov, İrem Ayşe Demirtola, Nil Özyüncü, Filiz Erkek, Sibel Turhan, Nadir xəstəlik: exokardioqrafiyada ürəkdən kənar kütlə kimi maskalanan aşağı yemək borusu divertikulu, Beynəlxalq Türk Kardiologiya Konqresi, 2018, Antalya, PO-100
 10. Hüseyin Göksülük, Yusuf Atmaca, Nil Özyüncü, Məmməd Məmmədov, Semih Öztürk, Çetin Erol, Gündəlik dozanı 90 mq-a qədər artırmaqla varfarinə qarşı müqaviməti aradan qaldırmaq üçün addım-addım yanaşma, 33. Beynəlxalq Türk Kardiologiya Konqresi, 2017, Antalya, SO-14
 11. Matin Hamzayev, Hüseyin Göksülük, Məmməd Məmmədov, Yusuf Atmaca, Aşağı ətrafların kritik işemiyası olan xəstədə eyni vaxtda mexaniki trombektomiya və tibbi tromboliz ilə aşağı ətrafların revaskulyarizasiyasının təmin edilməsi, İnvaziv Kardiologiya Toplantısı, 2018, Antalya, EP-080
 12. Müge Akbulut, Başar Candemir, Veysel Kutay Vurgun, Məmməd Məmmədov, Ali Timuçin Altın, Ömer Akyürek, Sol Ventrikulyar Zirvə Mənşəli Ventrikulyar Ekstra Sistollara Sağ Mədəcikdən Uğurlu Radiotezlik Ablasiyası, Milli Aritmiya Toplantısı, 2017, İzmir, SS-26
 13. Türkan Seda Tan, Sevinç Aktürk, İrem Dinçer, Anar Mammadli, Məmməd Məmmədov, Çetin Erol, Ürəyin sağ kameralarında və həmçinin sol atriumda “muncuq kimi” mikrob hüceyrəli şişinin kardiak metastazı Beynəlxalq Türk Kardiologiya Konqresi, 2018, Antalya, OB-75
 14. Afet Garayeva, Türkan Seda Tan Kürklü, Məmməd Məmmədov, Anar Mammadli, Matin Hamzayev, Çetin Erol, Nadir Hallarda Rast Gəlinən Anadangəlmə Ürək Anomaliyaları: Funksional Tək Mədəcik, 5. Kardio-Bahar Kardiologiya Yenilənməsi, 2018, KKTC, P-13
 15. Nil Özyüncü, Onur Yıldırım, Hüseyin Göksülük, Türkan Seda Tan Kürklü, Anar Mammadli, Məmməd Məmmədov, Ayşe İrem Demirtola, Tibbi müalicəyə müqavimət göstərən vazospastik anginası olan xəstələrdə koronar stent terapiyası, 32. Beynəlxalq Türk Kardiologiya Konqresi, 2016, Antalya, OS-51

Üzv Olduğu Qurumlar/Cəmiyyətlər:

 1. TÜRK KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİ
 2. AVROPA KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİ
 3. KARDİOVASKULYAR AKADEMİYA CƏMİYYƏTİ