Dr. Rafail Comardov

Radioloq

Dr. Rafail Comardov

Radioloq

Təhsil məlumatları:

İstanbul Tip Üniversitesi 09/2007 – 06/2013 Fakultə Tib Fakültəsi Müalicə

İş təcrübəsi:

2019 – ….  Bona Dea International Hospital  Azərbaycan – Uzman həkim Radioloq

02/2019 – 06/2019 Turkiye – Uzman həkim Özel teleradyoloji mərkəzi

2014 – 2019  İzmir Turkiye – Assistant həkim Ege Üniversite xəstəxanası

2012 – 2013  İstanbul Türkiye – İntern həkim İstanbul Tip Fakültəsi xəstəxanası

Mükafat və Layihə:

17. İnternational Biology Olympiad, IV yer, Argentina 2006 Uşaqlarda və yeniyetmələrdə bağırsaq keçməməzliyinin USQ və maye ilə reduksiyası 2014 – 2019 (Şəxsi Layihə)

Seminarlar və Kurslar:

Aim Shams University Medical Congress (2012)
Pediatrik Nöroradyoloji Toplantısı 2015
İstanbul Ultrason Kursu 2014
37. Ulusal Radyoloji Kongresi 2016
Radiologiya üzrə uzman həkim
Rafail Jomardov Uzman həkim
38. Ulusal Radyoloji Kongresi 2017
Hacettepe Üniversitesi BT Kursu 2017
Türk Toraks Radyolojisi Derneği Sempozyumu 2017
Radyoloji Kiş Okulu Antalya 2018
Multiple Skleroz Tani ve İzleminde Klinik Radyoloji Yaklaşım Sempozyumu 2018
Türk Manyetik Rezonans Derneği Bilimsel Toplantısı 2018
Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıllık Toplantisi 2018
MS Tanı və İzleminde Klinik Radyolojik Yaklaşım Çalıştayı 2019

WhatsApp chat