Dr. Röya Kərimova

Ginekoloq

Dr. Röya Kərimova

Qadın xəstəlikləri və Doğum Uzmanı

Təhsil:

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Azərbaycan Müalicə-Profilaktika Fakultəsi

Klinik təcrübə:

2020 – .. Bona Dea Beynəlxalq Xəstəxanası – Mama-ginekoloq

01/2020 – 02/2020 Yena Universitet xəstəxanası, Almaniya – Hospitasiya / Mamalıq və Ginekologiya Şöbəsi

11/2019 – 01/2020 Ege Xəstəxanası, Bakı, Azərbaycan – Qadın xəstəlikləri və Doğum Uzmanı / Mamalıq və Ginekologiya Şöbəsi

10/2018 – 11/2019 Acıbadem Universiteti Atakent Xəstəxanasi, İstanbul, Türkiyə – Qadın xəstəlikləri və Doğum Uzmanı / Mamalıq və Ginekologiya Şöbəsi

12/2013 – 09/2018 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiyə – Qadın xəstəlikləri və Doğum Uzmanı / Mamalıq və Ginekologiya Şöbəsi

Tezis və imtahanlar:

09/2018 Tezis – Comparison of colposcopic findings based on the index introduced by Reid in patients with negative cervical cytology screening results and positive HPV screening results with histopathological findings.

07/2019 Goethe Universiteti Sertifikatı Almanca Səviyyə B2, İstanbul, Türkiyə

09/2018 Mamalıq və Ginekologiya Sahəsində Uzmanlıq Bitirmə İmtahanı, İstanbul, Türkiyə

09/2013 Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS), İstanbul, Türkiyə

05/2013 Seviye Tespit Sınavı (STS), Ankara, Türkiyə

03/2012 Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) İstanbul, Türkiyə

Məqalələr:

2019 – Karimova R.,Karabuk E., Ateşer G., Kadirogullari P.Servikal Sitolojik Taramasi Negatif Veya Önemi Belirlenemeyen Atipik Squamoz Hücre, Human Papilloma Virus Tarama Testi Pozitif Hastaların Reid Indeksi Kullanılarak Sınıflandırılmış Kolposkopik Bulgularının Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırılması. Bozok Tıp Dergisi. ID: 604613.

2017 – Ateşer G., Hasanova M., Karimova R., Çakır M.M (2017) A Case Report Use of BioGlue Surgical Adhesive for Repair of Ovary Ruptured and Torsioned in Case of Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery1(3):191-292.

2017 – Bacanakgil, B. H., Unal, F., Aliyeva, S., Oz, I. S., Karimova, R. (2017). Serum Tumor Markers for Preoperative Discrimination of Benign and Malignant Adnexal Masses. Cellular and Molecular Medicine Research, 1(1), 11- 14.

2016 – Bacanakgil, B. H., Kaya, S., Deveci, M., Karimova R. (2016). Isolated (Idiopathic) tubal torsion: The diagnostic modalities and review of the literature. Journal of The Turkish German Gynecological Association, 17, S174.

2015 – Kaya, S., Bacanakgıl, B. H., Soyman, Z., Karimova R., Battal Havare, S., & Kaya, B. (2015). An infected urachal cyst in an adult woman. Case reports in obstetrics and gynecology, 2015.

Seminarlar/Konferensiyalar:

11.2019 – Congress of Reproductive , Perinatal , Endocrinological Gynaecology, Baku, Azerbaijan

03.2019 – 7. Acıbadem Gynecology Days

03.2019 – Health Sciences University, 2nd Gynecology and Obstetrics Congress

02.2019 – Endometriosis and Adenomyosis Society – Endoacademy Meetings IX, Endometriosis 2019

02.2019 – 2. Minimally Invasive Gynecological Surgery Congress

04.2018 – 6. Acıbadem Gynecology Days

04.2018 – 1. Minimally Invasive Gynecological Surgery Congress

04.2017 – 5. Acıbadem Gynecology Days

04.2017 – Post Reproductive Health Seminar – Exeltis

02.2015 – Current Debates in Pregnant Follow-up – Turkish Society of Gynecology and Obstetrics

02.2015 – Person and Disease Specific Oral Contraceptive Seminar – Exeltis

Kurslar:

02.2019  – 2nd Minimally Invasive Gynecological Surgery Congress – Robotic Surgery and Gynecological Aesthetic Surgery Course

04.2018 – 6. Acıbadem Gynecology Days Laparoscopy Surgery Course

02.2018  – Minimally Invasive Gynecological Surgery Congress – Basic Hysteroscopy Course

11.2017 – Turkish Maternal-Fetal and Perinatal Society of Ultrasound Course

04.2017 – 5. Acıbadem Gynecology Days Detailed Ultrasonography Course in Pregnancy

WhatsApp chat