teyyub hasanov 1

Dr. Teyyub Həsənov

Neyrocərrah

Təhsil:

1997-2002 – Quba Özəl Kolleci, Azərbaycan

Sentyabr 2002 – İyun 2009 – Dokuz Eylül Universiteti, Türkiyə

İyun 2010 – İyun 2015 Marmara Universiteti Tibb Fakültəsi – Beyin və Sinir Cərrahiyyəsi Fakültəsi, Türkiyə

Tezis Mövzusu: KORNEA ANGİOGENEZ MODELİNDƏ HİPOFİZ ADENOMLARININ ÜST KRİTERİYALARINA UYĞUN OLARAQ Kİ67 DƏYƏRLƏRİ BAXIMINDAN TƏTBİQ OLUNMASI MÜMKÜNLÜYÜNÜN ARAŞDIRILMASI / EKSPERİMENTAL TƏDQİQAT

İş Təcrübəsi:

Fatih Universiteti Xəstəxanası Beyin və Sinir Cərrahiyyəsi (Müəllim). 2015-2016

Bahçeşehir Universiteti Medical Park Göztepe və VM Medical Park Pendik Xəstəxanası Beyin və Sinir Cərrahiyyəsi (Dosent Köməkçisi). 2016-2021

Neyrocərrahiyyə Sahəsində Xüsusi Təhsil Proqramları:

Kəllə Əsası Cərrahiyyəsi Kadavr Kursu:

 • 20-21 Sentyabr 2013, Marmara Universiteti Nevroloji Elmlər İnstitutu; İSTANBUL

Kurs Direktoru: Dosent Aşkın ŞEKER

VI. Dəlil əsaslı Multidissiplinar Neyroonkologiya Simpoziumu

 • 01-02 Noyabr 2013, Point Barbaros Oteldə, İstanbul, Türkiyə

Neyroonkoloji Cəmiyyətinin Sədri: Prof.Dr.M.İbrahim ZİYAL

Türk Neyrocərrahiyyə Cəmiyyəti Endoskopik Kəllə Əsası Cərrahiyyəsi Kadavr Kursu:

 • 15-16 Noyabr 2013, Marmara Universiteti Nevroloji Elmlər İnstitutu; İSTANBUL

Dünya Neyrocərrahiyyə Cəmiyyətləri Federasiyası Kəllə Əsası Cərrahiyyəsi Kadavr Kursu:

 • İyun 2011, İSTANBUL

Türk Neyrocərrahiyyə Cəmiyyəti 26 -cı Elmi Konqres:

 • 20-24 aprel 2012, Bələk, ANTALYA

Türk Neyrocərrahiyyə Cəmiyyəti 27 -ci Elmi Konqres:

 • 12-16 aprel 2013, Bələk, ANTALYA

Neyrocərrahiyyənin Əsasları üzrə Kurslar:

 • Dövr 4, 1. Kurs, 10-20 mart 2016, Çeşmə, İzmir
 • Dövr 4, 2. Kurs, 15-19 fevral 2017, Çeşmə, İzmir
 • Dövr 4, 3. Kurs, 14-18 mart 2018, Çeşmə, İzmir
 • Dövr 4, 4. Kurs, 20-23 mart 2019, Bələk, Antalya

ELMİ İŞLƏR:

A.    BEYNƏLXALQ ELMİ TOPLANTILARDA TƏQDİMATLAR VƏ MƏQALƏLƏR

Ozoner, B., Gungor, A., Həsənov, T., Toktas, Z. O., & Kilic, T. (2020).

Koronavirus xəstəliyi 2019 (COVID-19) pandemiyası zamanı neyrocərrahiyyə praktikası. Dünya neyrocərrahiyyəsi, 140, 198-207.

 

Mikayilli, M., Həsənov, T., Otluoğlu, G. D., Nacitarhan, D. E., Toktaş, Z. O., & Çolak, A. (2020). Kongenital lateral ensefalosel – xəstəlik raportu. Uşağın Sinir Sistemi, 36 (12), 3119-3122.

 

Mikayilli, M., Həsənov, T, Otluoglu, G. D, Nacitarhan, D. E, Erdoğan, R. B. A, Demir, N, … & Colak, A. (2019). Kortəbii idiopatik serebrospinal maye rinoreyası. Kraniofasial cərrahiyyə jurnalı.

 

Otluoglu, G. D., Həsənov, T., Mert, B., Toktas, Z. O., Konya, D., & Demir, M. K. (2019). Bağlanmış onurğa beyninin nadir səbəbi kimi dural arteriovenoz fistula üçün endovaskulyar neyrointervensiyadan sonra yaddan çıxıb qalan mikrokateterin qırılması və kauda ekinaya miqrasiyası: xəstəlik raportu. Neyrocərrahiyyə jurnalı: Onurğa32(4), 607-610.

 

Yilmaz, B., SENER, S., TEYYUB, H., AKAKIN, A., YAPICIER, Ö., & Demir, M. K. (2018). Cərrahi meningiomalarda atipiyanı proqnozlaşdırmaq üçün diffuziya ağırlıqlı görüntüləmənin, aşkar diffuziya əmsalı kəmiyyətinin və Ki-67 proliferasiya indeksinin vizual keyfiyyətli qiymətləndirilməsi. Marmara Tibb Jurnalı31(2), 68-75.

 

DEMIR Mustafa Kemal, YAPICIER Özlem, HƏSƏNOV Teyyub, KILIÇ Deniz, KILIÇ Türker. Böyüklərdə aşağı Ki-67 ilə sürətlə genişlənən kalvarial Langerhans hüceyrə histiositozu: maqnit rezonans görüntüləmədə çətin diaqnoz. Neyroradiologiya jurnalı, 2018, 31.4: 390-394.

 

DEMIR Mustafa Kemal, YAPICIER Özlem, HƏSƏNOV Teyyub, YILMAZ Baran, KILIÇ Türker. Hidatid xəstəliyi: Kalvariumun MR görüntüsü və yuxarı sagittal sinus yayılması. Neyroradiologiya jurnalı, 2018, 31.3: 320-323.

 

DEMIR Mustafa Kemal, YAPICIER Özlem, HƏSƏNOV Teyyub, GÜNDÜZ Mehmet Alp, KILIÇ Türker. Massiv hemorragik intraserebral kütlə kimi təqdim olunan sistematik böyük B – hüceyrəli Hodgkin olmayan limfoma. Diaqnostik və invaziv görüntüləmə, 2017, 98.10: 737.

 

UNAL E, ANTAR V, HƏSƏNOV T, GUZEL A, KILIÇ K. P16. 32 Birincili beyin limfomaları. Xəstəlik raportu və ədəbiyyat icmalı. Neyroonkologiya, 2017, 19. Əlavə 3: iii115.

 

Demirci G, Həsənov T, Bayri Y, Konya D “Kranio Vertebral Qovşaq Patologiyalarında Oksipito Servikal Birləşmə “Nevroloji Cərrahlar Konqresi 2013 İllik Toplantısı, San Fransisco, KA, 2013

 

B.     BEYNƏLXALQ RESENZİYALI JURNALLARDA DƏRC OLUNAN MƏQALƏLƏR:

Həsənov T, Çolak A. Uşaqlıq dövründə orbital şişlər. Bağdatoğlu C, editör. Pediatrik Mərkəzi Sinir Sistemi Şişlərinə Diaqnozdan Müalicəyə qədər Ümumi Baxış. 1. Nəşr. Ankara: Türkiyə Klinikaları; 2021. s.85-7.

 

HƏSƏNOV, Teyyub; AKAKIN, Akın; KILIÇ, Türker. Arteriovenoz Malformasiyalarda Müalicənin İdarəedilməsi. Turkiyə Klinikaları Neyrocərrahiyyə – Xüsusi Mövzular, 2019, 9.1: 20-26.

 

Murat Şakir EKŞİ, Teyyub HƏSƏNOV, Yaşar BAYRİ, Mustafa İbrahim ZIYAL, Aşkın ŞEKER, ‘’Jasper Daşına Bənzər Kəllə: Leptomeninglərin Axını ilə Massiv Kəllə Metastazı – Nadir Xəstəlik Raportu’’, Nevrologiya Elmləri Jurnalı (Türk dilində), 2013, Cild 30, Say 4, Səhifə (lər) 776-779.

 

Özgür ÇELİK1, Teyyub HƏSƏNOV1, Süheyla Uyar BOZKURT2, Yaşar BAYRİ1, Mustafa İbrahim ZİYAL1, “Trigeminal Nevralgiya ilə Təqdim Edilən Kavernoz Sinus Qranulositik Sarkoması”, Türk Neyrocərrahiyyə jurnalı 2013, Cild: 23, Sayı: 3, 327-330.

 

Murat Sakir Eksi1, Teyyub Həsənov2, Baran Yilmaz3, Akin Akakin3, Yasar Bayri2, Suheyla Uyar Bozkurt4, Türker Kiliç3 ,’’ Hipofiz vəzə izolyasiya olunmuş süd vəzi xərçəngi metastazı’’ Nevrologiya üzrə Hindistan jurnalı 2014 , Cild 62, Səhifə 70-71.

 

Murat Şakir Ekşi, Teyyub Həsənov, Suheyla Uyar Bozkurt, Yasar Bayri, M. İbrahim Ziyal, “Eyni Beyində İki Fərqli Birincili Şiş – Xəstəlik raportu və Ədəbiyyat İcmalı”, Nevroloji Elmləri Jurnalı, 2014, Cild 31 Say 3, s. 635-640. 6 s.

 

Bahattin TANRIKULU, Teyyub HƏSƏNOV, Suheyla UYAR BOZKURT, Askin SEKER, “Sakral Saf Spinal Epidural Kavernomaya Bənzər Şvannoma: Xəstəlik Raportu”, Nevroloji Elmlər Jurnalı, 2015, Cild 32, Say 2, Səhifə (lər) 412-417

C.     BEYNƏLXALQ ELMİ TOPLANTILARDA TƏQDİM OLUNAN VƏ ELMİ İŞLƏRİN MƏCMULARINDA DƏRC OLUNAN MƏQALƏLƏR:

 1. Eksi MS, Demirci G, Həsənov T, Celik O, Bayri Y “Ailəvi Çiari Malformasiyası”, Türk Neyrocərrahiyyə Cəmiyyəti 26 -cı İl Elmi Konqresi, 20-24 aprel 2012, Bələk, Antalya
 2. Atik AF, Həsənov T, Çelik O, Bayri Y, Konya D, “Posttravmatik Epidural Hematoma və Retroorbital Abseslər: Xəstəlik Raportu”, Türk Neyrocərrahiyyə Cəmiyyəti 26 -cı İl Elmi Konqresi, 20-24 aprel 2012, Bələk, Antalya
 3. Doğrul R, Eksi MS, Həsənov T, Bayri Y, Konya D, “Cərrahi Müalicə Edilən Spondilolistezisli Xəstədə İnstrumental Materialın Qarın İçinə Miqrasiyası’’, Türk Neyrocərrahiyyə Cəmiyyəti 27 -ci İl Elmi Konqresi, 12-16 aprel 2013, Bələk, Antalya
 4. Həsənov T, Eksi MS, Çelik O, Bayri Y, Bozkurt SU, Ziyal İ, “Trigeminal Nevralgiya ilə Təqdim Edilən İzolə Kavernoz Sinus Mieloid Sarkoması’’ Türk Neyrocərrahiyyə Cəmiyyəti 27 -ci İl Elmi Konqresi, 12-16 aprel 2013, Bələk, Antalya
 5. YILMAZ B. TOKTAS Z. KONYA D. HƏSƏNOV T. LUMBAR SPİNAL ƏMƏLİYYATIN İNTRAKRANİAL KOMPLİKASİYALARI.

D.    KITAP BÖLMƏSİ

 1. Akin A, Həsənov T. Parkinson Xəstəliyində Cərrahi Müalicənin Əsasları. Biceroglu H, Tonge M, Seckin M, Adiguzel E, Gurvit H, Hanci M, redaktorlar. Hərəkət Pozğunluqları Cərrahiyyəsi: 2019.
 2. Həsənov T, Toktas Z. Spinal Travmalar. Furuncuoglu Y. Təcili Hallar üzrə Tibb Təlimatı. Güneş Tibbi Kitab mağazaları: 2020