Dr. Ülkər Əliyeva

Mikrobioloq

ulker dr 1

Dr. Ülkər Əliyeva

Mikrobioloq

Təhsil məlumatları:

2014 – 2016    Mikrobiologiya ixtisası üzrə rezidentura təhsili – Azərbaycan Tibb Universiteti

2009 – 2014    Tibbi profilaktika fakultəsi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Azərbaycan

İş təcrübəsi:

01.2019–…. Bona Dea International Hospital, Bakı, Azərbaycan

06.2017 –12.2018   EUROLAB tibb mərkəzi

2015 –  İstanbul Universiteti, Cərrahpaşa tibb fakultəsi, Klinik mikrobioloji ana bilim dalı

2014 – 2016  Rezident həkim – Azərbaycan Tibb Universiteti,Tədris Terapevtik Klinikası

Əlavə iş təcrübələri:

İstanbul Universiteti, Cərrahpaşa tibb fakultəsi, Klinik mikrobioloji ana bilim dalı

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve araştırma hastanesi, Mərkəz laboratoriyası

Elmi Təşkilata Üzvlüyü:

ESCMID (Avropa Klinik Mikrobiologiya və İnfeksion Xəstəliklər Cəmiyyəti)

KLIMIK (TÜRK Klinik Mikrobioloji və İnfeksion Xəstəliklər Təşkilatı)

Elmi İclaslarda İştirak:

  • 1-ci Bakı Beynəlxalq Tibb Kongresi, Bakı, Azərbaycan, 2-3 May 2014
  • EACİD. 7-ci Avrasiya İnfeksion xəstəlikləri kongresi, Tiflis, Gürcüstan, 30 Sentyabr – 3Oktyabr 2015
  • 30-cu ANKEM kongresi, Girne, Türkiyə, 6 – 10 May 2015
  • 2-ci Beynəlxalq Tibb Kongresi. Bakı, Azərbaycan 2015
  • Azərbaycan Tibb Universiteti Rezidentlərinin 4-cü Elmi Konfransı. 13-14 May 2016
  • Hematologiyada yeni texnologiyalar və onların Kliniki təcrübədə əhəmiyyəti. İ.M.Seçenov Universiteti. Bakı, Azerbaycan, 2 Mart 2019.
  • “Delta hepatiti” Beynəlxalq konfransı APASL STC 2019. Bakı, Azərbaycan

Poster Prezentasiyaları:

1.Ülkər Əliyeva, Murat Günaydın , Zakir Qarayev  “Kistik fibrozlu xəstələrdən izolə edilən Pseudomonas aeruginosa ştamlarının antibiotiklərə həssaslığı” 7-ci Avrasiya İnfeksion xəstəlikləri kongresi, Tiflis, Gürcüstan, 30 Sentyabr – 3 Oktyabr 2015

2.Ülkər Əliyeva, Fidan Bagirova “Sidik yolu infeksiyalarına səbəb olan Escherichia coli ştamlarının antibiotiklərə həssaslığının prediktiv dəyəri” 30 th ANKEM Congress, Girne, Cyprus 06-10 May 2015.

3.Fidan Bagirova, Ülkər Əliyeva,Ülvi Nesirov “Acinetobacter spp. ştamlarının antibiotiklərə həssaslığı   və metallo beta laktamazaların Hodge testi ilə fenotipik aşkarlanması” 1-ci WAidid  Kongres   18-20 Fevral Milan