Dr. Vəli Nəsirov

Histopatoloq

Veli Nesirov patohistoloq

Dr. Vəli Nəsirov

Histopatoloq

Təhsil və iş təcrübəsi:

• 2020-bu günə qədər Bona Dea Beynəlxalq Hospital – Bakı, Azərbaycan

• 2015-2019 Patologiya Kafedrasında Uzmanlıq: Mersin Universitetitinin Tibb Fakültəsi, Mersin,

Türkiyə

• 2005-2011 Azərbaycan Tibb Universiteti: Bakı, Azərbaycan

Elmi cəmiyyətlərdə üzvlük:

• Türk Patoloji Dərnəklərin Federasiyası
• Çukurovanın Patoloji Dərnəyi

Kurs və konqreslərdə iştirak:

• Neyropatologiya kursu, 12-13 mart 2016 il, Mersin, Türkiyə
• Süd vəzi patologiyaları üzrə kurs (süd vəzi üzrə iş qrupu), 9-10 aprel 2016 il, Adana, Türkiyə
• Qalxanabənzər vəzin patologiyaları üzrə kurs, 14-15 may 2016 il, Qaziantep
• 27-ci Türk Milli Patologiya Konqresi – Antalya, Türkiyə, 2017 il
• Dəri şişləri üzrə kurs/ 24.11.2018 İzmir, Türkiyə
• 28-ci Türk Milli Patologiya Konqresi – Ankara, Türkiyə, 2018 il
• Türk Patoloji Dərnəyinin Qış Məktəbi – Ankara, Türkiyə, 2018 il

Elmi fəaliyyət:

ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ
Kolorekteral şişlərdə ALDH1(ALDH1A1 izoformunun) ekspressiyası ilə şişin bədlik dərəcəsi və mərhələsi
arasında əlaqə/ Mersin Universitetitinin Tibb Fakültəsi, Mersin, Türkiyə, 2019 il.

MƏQALƏLƏR
" Glomerular saç əlaməti: Trixotiyodistrofiya xəstəsində yeni trixoskopik tapıntı" Dermatoloji Terapiya,
Yılmaz Mustafa Anıl, Nəsirov Vəli, Kaya Tamer İrfan
KLİNİK HALLARIN TƏRİFLƏRİ
Nadir metastatik atipik baş və boyun fibroksantoması/ Funda Bozkurt, Vəli Nəsirov, Yasemin Yuyucu
Karabulut, Göktekin Tenekeci/ Klinik Tibb Elmləri Jurnalı: 7 buraxılış: 02.03. 2019 səhifələrin nömrəsi: 16-
19

POSTER PREZENTASİYALARI
Nadir bir xəstəlik: Dərinin Rosai-Dorfman Xəstəliyi. Vəli Nəsirov, Yasemin Yuyucu Karabulut, Tamer
İrfankaya /27-ci Milli Patologiya Konqresi, Antalya Türkiyə, Müasir Patologiya Jurnalı, 2017 Cild1 Xüsusi
Buraxılış
Renal Hidatik Kista. Vəli Nəsirov, Cuma Aytekin, Yasemin Yuyucu Karabulut, Erdem Akbay/ 27. 27-ci Milli
Patologiya Konqresi, Antalya Türkiyə, Müasir Patologiya Jurnalı 2017 Cild1 Xüsusi Buraxılış
Qoblet hüceyrəli karsinoid fonunda inkişaf edən adenokarsinoma: nadir bir şiş. Vəli Nəsirov, Tuba Kara,
Ayşe Polat /28-ci Milli Patologiya Konqresi, Ankara Türkiyə, Müasir Patologiya Jurnalı 2018 Cild2, Xüsusi
Buraxılış
Yoğun bağırsağın tubulyar adenomasında sümük metaplaziyası. Vəli Nəsirov, Tuba Kara, Fehmi Ateş
28-ci Milli Patologiya Konqresi, Ankara Türkiyə, Müasir Patologiya Jurnalı 2018, Cildt2 Xüsusi Buraxılış