Dr. Zöhrə Haşımova

Fiziatrist

1DR Zohre

Dr. Zöhrə Haşımova

Fiziatrist

Təhsil:

 • 09/2006-07/2012 Azərbaycan Tibb Universiteti, Tibb Fakültəsi
 • 12/2013 – 01/2019 İstanbul Universiteti, İstanbul Tibb Fakültəsi, Fizioterapiya və Reabilitasiya Şöbəsi

İş təcrübəsi:

 • 08/2021 – Bona Dea Beynəlxalq Hospital
 • 03/2020- 07/ 2021 BHT Klinik İstanbul TEMA xəstəxanası
 • 01/2019 – 03/ 2020 Atlas Universiteti, Tibb Xəstəxanası, Fizioterapiya və Reabilitasiya Bölməsi
 • 12/2013 – 01/2019 İstanbul Universiteti, İstanbul Tibb Fakültəsi, Fizioterapiya və Reabilitasiya Şöbəsi

Tibbi Sahələr:

 • Dayaq-hərəkət sistemi patologiyası
 • Vertiqo (başgicəllənmə) Reabilitasiyası
 • Çənə-Oynaq Xəstəlikləri Reabilitasiyası
 • Revmatik Xəstəliklər (Revmatoid artrit, Spondiloartropatiyalar)
 • Pelvik (sidik kisəsi) Reabilitasiyası
 • Limfedema Reabilitasiyası
 • Osteoporoz
 • Nevroloji Reabilitasiyası
 • Ortopedik Reabilitasiyası
 • Pediatrik Reabilitasiyası
 • Quru İynələmə
 • Nevral Terapiya
 • Ozonoterapiya
 • Oynaqdaxili inyeksiyalar
 • Viskosuplementasiya (oynaqdaxili hialuron turşusu və steroid inyeksiyası)
 • PRP (Trombositlə Zəngin Plazma) ilə oynaqdaxili inyeksiya
 • Ultrasəsin köməyi ilə dayaq-hərəkət sistemi inyeksiyaları
 • Kinezioteypinq (Kinezioloji sarğılama müalicəsi)

Araşdırma və Nəşrlər:

1) Zöhrə Həşimova, Tuğba Şahbaz, Ayşe Karan. Xroniki birtərəfli vestibulyar hipofunksiyada vizual stimulyasiya ilə həyata keçirilən idman terapiyasının effektivliyi.  27-ci Beynəlxalq Fizioterapiya və Reabilitasiya Konqresi

2) Nalan Capan, Sina Esmaeilzadeh, Merih Akpınar, Sevinç Ezel Polat, Ağalar Cavadov, Zöhrə Həşimova, Şevket Habil Şevked, Ayşe Karan; Fizioterapiya və Reabilitasiya klinikasında yatan və dayaq-hərəkət sistemi pozğunluqları olan 65 yaş üstü fərddə sidik qaçırmanın təsirləri; İstanbul Universiteti, İstanbul Tibb Fakültəsi, Fizioterapiya və Reabilitasiya Şöbəsi, İstanbul, Türkiyə, 22-26 aprel 2015-ci il. (25-ci Beynəlxalq Fizioterapiya və Reabilitasiya Konqresi)
3) Nalan Capan, Sina Esmaeilzadeh, Ağalar Cavadov, Merih Akpınar, Zöhrə Həşimova, Şevket Habil Şevked, Emel Ozcan, Sağ popliteal arteriya anevrizmektomiya sonrası tibial sinir zədələnməsi, xəstəlik tarixçəsi, 22-26 aprel 2015-ci il. (25-ci Beynəlxalq Türkiyə Fizioterapiya və Reabilitasiya Konqresi)
4) Nalan Capan, Sina Esmaeilzadeh, Aydoseli A, Şevket Habil Şevked, Merih Akpınar, Ağalar Cavadov, Zöhrə Həşimova; İrsi Spastik Paraplegiyada intratekal baklofen müalicəsi, İstanbul Universiteti, İstanbul Tibb Fakültəsi, Fizioterapiya və Reabilitasiya Şöbəsi və Neyrocərrahiyyə Şöbəsi, 2014-cü il (8-ci Dünya Neyroreabilitasiya Konqresi, İstanbul)

5) Susan J. Herdman, Richard A Clendaniel. Vestibulyar Reabilitasiya; Vestibulyar Xəstəliklərin Cərrahi Müalicəsi, Yew Ming Chan, FRCS Edinburgh, FAMS  Douglas E. Mattox, MD. Tərcümə: Merve Damla KORKMAZ  Zöhrə Həşimova

Tezis və imtahanlar:

01/2019  Fizioterapiya və Reabilitasiya Şöbəsində ixtisas (uzmanlıq) bitirmə imtahanı, İstanbul, Türkiyə

12/2018 Tezis: Xroniki birtərəfli vestibulyar hipofunksiyada vizual stimulyasiya ilə həyata keçirilən idman terapiyasının effektivliyi. İstanbul, Türkiyə

09/2013 Tibbdə İxtisas (Uzmanlıq) İmtahanı (TUS), İstanbul, Türkiyə

05/2013 Səviyyə Müəyyənləşdirmə İmtahanı (STS), Ankara, Türkiyə

03/2012 Universitetlərarası Komitənin Xarici Dil İmtahanı (ÜDS) İstanbul, Türkiyə

Konqres və Seminarlar:

 • Türkiyə Əzələ Xəstəlikləri Dərnəyi “Bədənini Sev” 2014 – 15 fevral 2014-cü il
 • İnyeksiya Düşərgəsi Konqresi – 24-26 oktyabr 2014-cü il
 • 45-ci Çubukçu Günləri Simpoziumu “Ortopedik Reabilitasiya” – 28 oktyabr 2014-cü il
 • 12-ci Neyropatik Ağrı Simpoziumu – 13-15 mart 2015-ci il
 • 25-ci Beynəlxalq Fizioterapiya və Reabilitasiya Konqresi – 22-26 aprel 2015-ci il
 • 17-ci İsmet Çetinyalçın Günləri Simpoziumu “Fibromiyalgiya və Miofasial Ağrı Sindromunun Diaqnoz və Müalicəsində Yeniliklər” – 30 may 2015-ci il
 • Campinject Starter, İnyeksiya Düşərgəsi – 23-25 oktyabr 2015-ci il
 • XIII Medulla Spinalis Yaralanmaları Simpoziumu, 19 mart 2016-cı il
 • 47-ci Ənənəvi Çubukçu Günləri – 9 dekabr 2016-cı il
 • Ultra 2018: Ultrasəsin köməyi ilə inyeksiyalar, Təlimçi və Koordinator: Prof.Dr.Demirhan Dıraçoğlu – 3-5 noyabr 2018-ci il
 • Tamamlayıcı Tibb Liqası, 2018-ci il
 • 2-ci FTR Kurs Günləri Konqresində İştirak – 26-29 aprel 2018-ci il
 • 2-ci FTR Kurs Günləri Konqresi, Dayaq-Hərəkət Sistemi Xəstəliklərində Nevral Terapiya – 26-29 aprel 2018-ci il
 • 2-ci FTR Kurs Günləri Konqresi, Vertiqo (başgicəllənmə) Reabilitasiyası – 26-29 aprel 2018-ci il
 • Ultra 2018: Ultrasəsin köməyi ilə inyeksiyalar, Təlimçi və Koordinator: Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu – 3-5 noyabr 2018
 • Tibb Elmləri Universiteti, 3-cü İnsult Reabilitasiya Simpoziumu, 2018-ci il
 • Tibb Elmləri Universiteti, 4-cü İnsult Reabilitasiya Simpoziumu, 2019-cu il
 • 1-ci Mineral Zirvəsi, 2021-ci il

Kurslar və Təlimlər:

 • TFTR Dərnəyi. Yaz Məktəbi Praktikası – 26-27 aprel 2014-cü il
 • Dayaq-Hərəkət Sisteminin Radioloji Dəyərləndirilməsi Kursu, Təlimçi: Dr.Mehmet Yörübulut – 22-26 aprel 2015-ci il
 • 25-ci Beynəlxalq Fizioterapiya və Reabilitasiya Konqresi, Manual Terapiya Kursu – 22-26 aprel 2015-ci il
 • 25-ci Beynəlxalq Fizioterapiya və Reabilitasiya Konqresi, Nevral Terapiya Kursu – 22-26 aprel 2015-ci il
 • 25-ci Beynəlxalq Fizioterapiya və Reabilitasiya Konqresi, Vertiqo Reabilitasiya Kursu, Təlimçi: Prof.Dr.Ayşe Karan – 22-26 aprel 2015-ci il
 • Dayaq-Hərəkət Sisteminin MRT-nin köməyi ilə Dəyərləndirilməsi Kursu, Təlimçi: Doç.Dr.Memduh Dursun – 9-10 may 2015-ci il
 • Servikal Nahiyə Problemlərində Manual Terapiya, Təlimçi: Prof.Dr.Cihan Aksoy (Türkiyə Manual Terapiya Dərnək Başçısı) – 24 may 2015-ci il
 • Dayaq-Hərəkət Sisteminin MRT-nin köməyi ilə Dəyərləndirilməsi Kursu – 14 noyabr 2015-ci il
 • Ənənəvi Çubukçu Günləri Kursu – 27 noyabr 2015-ci il
 • Fizioterapiya və Reabilitasiya Şöbəsində Yeniləmə Kursu – 21-23 dekabr 2017-ci il
 • 2-ci FTR Kurs Günləri Konqresi, Mezoterapiya Kursu – 26-29 aprel 2018-ci il
 • GETAT Ozonoterapiya Təlim Kursu, 2020-ci il

Üzvlüklər:

 • Türk Təbiblər Birliyi
 • Türkiyə Fizioterapiya və Reabilitasiya Dərnəyi