Dr. İlqar Allahverdiyev

İnvaziv Radioloq, Radioloq

Dr. İlqar Allahverdiyev

İnvaziv Radioloq, Radioloq

Təhsil məlumatları:

1989-2000-ci illərdə: Naxçıvan MR. Hüseyin Cavid adına  5 N orta məktəb

2002-2008-ci illərdə: Bakı Ş. Azerbaycan Tibb Universiteti. 1 Müalicə Profilaktika

İş təcrübəsi:

2016 avqust – 2018 iyun           Milli Onkoloji Mərkəzi İnvaziv diaqnostika və Müalicə şöbəsində

2015  fevral – 2016 may           Türkiye Cumhuriyeti  İzmir şəhəri /  Atatürk Eğitim Araşdırma Xəstaxanası İnvaziv Radiyologiya (KURS)

2011  yanvar – 2015  yanvar     Türkiye Cumhuriyəti  Konya şəhəri /  Selçuk Universiteti Radiologiya şöbəsi (UZMANLIQ)

2009 avqust – 2010 avqust     Naxçıvan MR. Respublika Xəstəxanası Endekrinologiya Şöbəsi

Bilik və bacarıqlar:

Rentgenoqrafiya

Mammoqrafiya

Kompüter Tomoqrafiya ( KT)

Ultrases Müayinesi (US)

Ultrases Müayinesi (US)

Üzvlüklər:

Türk Radyoloji Derneyi

Türk Manyetik Rezonans Derneyi

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

Məqalələr:

 1. PS-0582 (Ref.2531): MNGİE Sendromu: Radyolojik görüntüleme bulguları

…Erdem Gökmen 3 , Ilgar Allahverdiyev 1 1 Selçuk Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya 2…

http://www.elektronikposter.com/2013turkrad-eposter/html/PS-0582.htm – 2k – 4 Nov 2013

 

 1. PS-0949 (Ref.2532): İntraperitoneal splenozis: MRG bulguları

… MRG bulguları Ilgar Allahverdiyev , Mesut Sivri, Hasan Erdoğan, Mustafa Koplay Selçuk Üni…

http://www.elektronikposter.com/2013turkrad-eposter/html/PS-0949.htm – 2k – 4 Nov 2013

 

 1. PS-0150 (Ref.1195): Multisistemik tutulum gsteren Langerhans hcreli histiositoz

…histiositoz Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Osman Temizz, Mustafa Koplay Seluk…

 

 1. PS-0431 (Ref.1678): Bilateral nazolabial kist: Olgu sunumu

…kist: Olgu sunumu Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Mesut Sivri, Alaaddin Nayman, Mustafa…

 

 1. PS-0478 (Ref.2447): Aurikler ossifikasyon (Petrified auricles): Srad bir olgu

…Alaaddin Nayman , Ilgar Allahverdiyev, Hasan Erdoan, Mustafa Koplay Seluk niversitesi Tp…

 

 1. PS-0550 (Ref.1190): nfektif endokardit komlikasyonu olarak grlen pulmoner septik emboli olgusu

…, Mesut Sivri 1 , Ilgar Allahverdiyev 1 , Merve Erdoan 2 , Osman Temizz 1 1 Seluk niversitesi…

 

 1. PS-0950 (Ref.2210): nsidental retroperitoneal fibrosis: BT Anjiografi bulgular

…Alaaddin Nayman , Ilgar Allahverdiyev, Osman Temizz, Mustafa Koplay Seluk niversitesi Tp…

 

 1. PS-1389 (Ref.0478): Ranula: MRG Bulgular

…, Mesut Sivri, Ilgar Allahverdiyev, Kazm Serhan Keleolu, Mustafa Koplay Seluk niversitesi…

 

 1. PS-1574 (Ref.1185): Takayasu arteritli olguda ilgin alma sendromu

…, Mesut Sivri, Ilgar Allahverdiyev, Osman Temizz Seluk niversitesi Tp Fakltesi, Radyoloji…

 

 1. PS-1583 (Ref.1670): ALCAPA Sendromu: 256-kesitli BT koroner anjiografi bulgular

…bulgular Ilgar Allahverdiyev 1 , Derya imen 2 , Mustafa Koplay 1 , Hasan Erdoan 1 ,…

 

 1. PS-0054 (Ref.0482): Petrz apeks kolesterol granlomu: MRG bulgular

… MRG bulgular Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Mustafa Koplay, Mesut Sivri Seluk…

 

 1. PS-0080 (Ref.0710): Van der Knaap hastal: MRG bulgular

… MRG bulgular Ilgar Allahverdiyev, Mesut Sivri, Hasan Erdoan, Alaaddin Nayman, Mustafa…

 

 1. PS-0241 (Ref.1954): Erikin hastada unilateral serebellar agenezi; Grntleme bulgular

…, Hasan Erdoan, Ilgar Allahverdiyev, Mustafa Koplay Seluk niversitesi, Radyoloji Anabilim…

 

 1. PS-0395 (Ref.1187): Temporal kemikte yerleimli anevrizmal kemik kisti

…, Mesut Sivri, Ilgar Allahverdiyev, Kazm Serhan Keleolu, Osman Temizz Seluk niversitesi…

 

 1. PS-0469 (Ref.2353): Atipik lokalizasyonlu kordoma: MRG Bulgular

…Alaaddin Nayman , Ilgar Allahverdiyev, Ali Sami Kvrak, Osman Temizz Seluk niversitesi Tp…

 

 1. PS-0551 (Ref.1211): Trakeobronkopatia Osteokondroplastika: Radyolojik grntleme bulgular

…bulgular Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Mustafa Koplay, Osman Temizz Seluk…

 

 1. PS-0862 (Ref.1679): nsidental olarak tespit edilen dev mezenterik kistik lenfanjiyom olgusu: US ve BT bulgular

…US ve BT bulgular Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Mesut Sivri, Mustafa Koplay, Osman Temizz…

 

 1. PS-0867 (Ref.1698): Erikin Hastada Wilms Tmr (Nefroblastom): Olgu Sunumu

…Mesut Sivri , Ilgar Allahverdiyev, Hasan Erdoan, Mustafa Koplay Seluk niversitesi,…

 

 1. PS-0905 (Ref.1975): ntraabdominal atipik dev kist hidatik

…, Mesut Sivri 1 , Ilgar Allahverdiyev 1 , Merve Erdoan 2 , Osman Temizz 1 1 Seluk niversitesi…

 

 1. PS-1043 (Ref.0479): Weigert-Meyer kural ile karakterize komplet reter duplikasyonu

…duplikasyonu Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Kazm Serhan Keleolu, Mustafa Koplay…

 

 1. PS-1573 (Ref.1183): Persistan sol superior vena kava ve elik eden multiple damar anomalileri

…Hasan Erdoan , Ilgar Allahverdiyev, Mesut Sivri, Seda zbek Seluk niversitesi Tp Fakltesi,…

 

 1. PS-1584 (Ref.1675): Kawasaki hastal: Koroner arter tutulumunun BT anjiografi ile deerlendirilmesi

…Mustafa Koplay 1 , Ilgar Allahverdiyev 1 , Derya imen 2 , Mesut Sivri 1 , Hasan Erdoan 1 , Osman…

 

 1. PS-1585 (Ref.1694): Trombs Taklit Eden zole Kardiyak Tip 5 Kist Hidatik Olgusu

…, Hasan Erdoan, Ilgar Allahverdiyev, Mustafa Koplay Seluk niversitesi, Radyoloji Ana Bilim…

 

 1. PS-0242 (Ref.1955): Primer intrameduller spinal kord lenfoma: MRG Bulgular

…, Hasan Erdoan, Ilgar Allahverdiyev, Mustafa Koplay, Osman Temizz Seluk niversitesi,…

 

 1. PS-0468 (Ref.2349): Tip 1 kalsifiye sefal hematomun BT ve MR bulgular

… Hasan Erdoan, Ilgar Allahverdiyev, Alaaddin Nayman, Mustafa Koplay Seluk niversitesi,…

 

 

WhatsApp chat