Sinədə göynəmə və təngnəfəslik şikayətləri olan xəstənin 2 il əvvəl infarkta səbəb olan ürəyin sağ tac damarı tam tıxalı idi hansı ki, bu vəziyyət xroniki total okkluziya (XTO) olaraq bilinir. Ənənəvi üsullarla açılması mümkün olmayan damarda retroqrad XTO anjioplastika metodu ilə tam açıqlıq əldə olundu. Prof.Alfredo Galassi tərəfindən icra olunan bu metodda bildiyimiz üsullardan fərqli olaraq ürəyin sol damarından girib yan şaxələrdən sağ damara keçərək darlıq aradan qaldırıldı.