Revmatologiya

Home / Revmatologiya

Revmatologiya

BD revmotBizim Revmatologiya şöbəmiz aşağıdakı xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi ilə məşğuldur:

Oynaq xəstəlikləri

 • Revmatoid artrit
 • Ankilozedən spondiloartrit
 • Psoriatik artrit
 • Podaqra
 • Osteoartrit

Birləşdirici toxumanın xəstəlikləri

 • Sistemik lupus eritematozus
 • Skleroderma
 • Polimiozit / dermatomiozit
 • Şeqren sindromu
 • Revmatik polimialgiya

Sistemik vaskulitlər

 • Temporal arterit
 • Vegener qranulematozu
 • Poliarterit

Regional ağrı sindromları

 • Tendinit
 • Bursit
 • Boyunun və belin disk xəstəliyi

Digər xəstəliklər

 • Osteoporoz
 • Reyno fenomeni
 • Antifosfolipid antitel sindromu
 • Pedjet xəstəliyi

Our Professional Team

Awesome Doctors for Medical and Health

Contact Us